W 17 szkołach rolniczych początek kwietnia był bardzo gorący. Zagadnienia testowe przygotowali specjaliści firmy Syngenta Crop Protection – organizatora programu edukacyjnego Zielona Akademia. Pytania opierały się przede wszystkim na wiadomościach przekazanych w trakcie spotkań teoretycznych oraz informacjach zawartych w materiałach edukacyjnych, które uczniowie otrzymali od wykładowców z firmy Syngenta. Jak twierdzą sami zdający, poziom konkursu był wysoki, ale odpowiadający przekazanej wiedzy. Jasno i precyzyjnie skonstruowane pytania niewątpliwie ułatwiały uczniom szybkie udzielenie odpowiedzi – na rozwiązanie całego testu przewidziano 45 minut.

–3. Spośród niżej wymienionych chwastów, chwastem jednoliściennym jest:
a) przytulia czepna
b) szarłat szorstki
c) miotła zbożowa

4. Typowe objawy mączniaka prawdziwego to:
a) brunatne, drobne skupienia grzybni na liściach i łodygach
b) ciemnobrunatne plamy z białą obwódką na liściach rośliny
c) wojłokowaty nalot szarej lub szaro-brunatnej grzybni na liściach, łodygach i kłosach

5. Owad ten, w zależności od fazy rozwoju rzepaku, jest postrzegany jako szkodnik lub owad pożyteczny. Do momentu zakwitania rośliny, z uwagi na uszkadzanie pąków kwiatowych, jest on intensywnie zwalczany przez rolników. Natomiast w okresie późniejszym spełnia rolę naturalnego zapylacza. O jakim szkodniku mowa?
a) słodyszek rzepakowy
b) chowacz brukwiaczek
c) gnatarz rzepakowy

6. Brunatne koncentryczne plamy na liściach oraz niewielkie czarne plamy na łuszczynach roślin oleistych  są objawami:
a) Alternariozy
b) Cylindrosporiozy
c) Vertycyliozy

7. Liczba FAO określa:
a) ilość dni potrzebną do wytworzenia ziarna o wilgotności max 35%
b) możliwość plonowania rośliny
c) wczesność mieszańców kukurydzyPrawidłowe odpowiedzi:
1b, 2c, 3c, 4c, 5a, 6a, 7c

Źródło "Farmer" 09/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!