Dla rolników z Zamojszczyzny firma Bayer zorganizowała swoje Dni Pola w Dołhobyczowie, koło Hrubieszowa, w gospodarstwie rolnym państwa Dżygało o powierzchni 322 ha. W tym regionie przeważają gleby klasy I i II, zwane czarnoziemem hrubieszowskim. Tegoroczne plantacje pokazowe obejmowały pszenicę ozimą i jarą, rzepak ozimy, kukurydzę, jęczmień jary, żyto i buraki cukrowe. System ochrony dla kukurydzy zaprezentowano w trzech wariantach, podobnie dla buraków cukrowych. Ochronę pszenicy jarej pokazano w dwóch wariantach, a ozimej aż w czterech. Firma BASF z kolei pokazała na poletkach Stacji Hodowli Roślin w Ulhówku takie uprawy, jak: rzepak ozimy, pszenżyto, pszenica ozima, jęczmień jary i pszenica jara.

Pokazy na plantacjach
Bayer zademonstrował trzy no-wości w uprawie zbóż. Pierwszy to herbicyd Sekator 125 OD otrzymany w technologii ODesi, która pozwala na podwójną koncentrację substancji aktywnych. Zapewnia lepsze pokrycie chwastów i zatrzymanie preparatu na ich powierzchni. Kolejne nowości to fungicydy – Prosaro 250 EC i Fandango 200 EC.

Zaprezentowano ochronę rzepaku ozimego. Siew wykonano 23 sierpnia. Przedplonem była pszenica ozima. Zastosowano nawożenie azotem przedsiewne 35 kg i pogłównie 200 kg, 120 kg fosforu i 195 kg potasu. Rzepak zaprawiany był zaprawą insektycydową Chinook 200 FS. Następnie pod koniec sierpnia wykonano oprysk herbicydem, a 23 września oprysk Gallantem Plus w dawce 0,6 litra na hektar. Na poprawienie zimotrwałości i przeciwko chorobom grzybowym zastosowano w  fazie 4–5 liści rzepaku fungicyd Horizon 250 EW. Wiosenne opryski były zgodne z sygnalizacją przeciwko chowaczowi brukwiaczkowi. Na początku kwietnia, gdy roślina osiągnęła wysokość 30–50 cm, wykonano ponownie oprysk Horizonem 250 EW w dawce 1 l/ha przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, cylindrosporiozie, szarej pleśni, a także żeby skrócić i usztywnić łodygi, co zapobiegnie wyleganiu. Zastosowano też profilaktycznie insektycyd do zwalczania słodyszka i chowacza czterozębnego Decis 2,5 EC (0,3 l/ha). Zabieg w razie potrzeby miał zostać powtórzony. W fazie opadania pierwszych płatków zastosowano preparat  Proline Pak (1 l/ha) do zwalczania zgnilizny twardzikowej, czerń krzyżowych i szarej pleśni. Choroby te będą niestety nabierały coraz większego znaczenia, ponieważ zwiększa się powierzchnia uprawy rzepaku, przy jednoczesnym stosowaniu pewnych uproszczeń uprawowych. Dlatego zagrożenie chorobami z roku na rok będzie większe.