Dziesiątą edycję konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” wygrał Adam Kołba – uczeń III klasy Technikum Agrobiznesu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w województwie łódzkim. Organizatorem była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla młodzieży z terenów wiejskich, nagrodą – indeks na dowolną uczelnię rolniczą. W tym roku poziom był tak wysoki, że aż 10 laureatów otrzymało wstęp bez egzaminu na studia. Konkurs zapoczątkowała w listopadzie ubiegłego roku konferencja „Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska”, w której uczestniczyły wszystkie szkoły rolnicze i techniczne z całej Polski. – Przy pomocy specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin staramy się dać zastrzyk merytoryczny, np. w tamtym roku była to energia odnawialna – mówi Anna Rutkowska z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. – Przy okazji ogłaszamy na samym końcu nowy etap konkursu. Wtedy można już przesyłać prace do poszczególnych komisji, żeby młodzież zachęcić do udziału. Wiemy, że na uczniach i przyszłych uczestnikach robi duże wrażenie obecność laureata poprzedniej edycji, który publicznie prezentuje swoją pracę. Dzięki temu każdy ma możliwość zobaczenia, jak wygląda ta praca. Dlatego z roku na rok poziom jest coraz wyższy – dodaje.
Pomysł organizacji takiej formy promocji dla młodych ludzi ze środowisk wiejskich narodził się już dawno temu, zgodnie z misją Fundacji Schumana: „Aby młodzież ze wsi miała możliwość zdobywania wykształcenia i nowych doświadczeń, a potem wracała na rodzinne gospodarstwa”.