PRZEGLĄD PRASY: Do końca 2007 roku organizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe do wyboru: opiekun osób starszych i chorych, projektowanie ogrodów i pielęgnacja terenów zielonych z elementami szkółkarstwa obsługa ruchu turystycznego, opiekun dzieci z językiem angielskim lub niemieckim, działalność gospodarcza na wsi. Uzyskane kwalifikacje są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, co pozwoli na skuteczne poszukiwanie zatrudnienia poza rolnictwem.

Osoba decydująca się na udział w projekcie ma możliwość skorzystania dodatkowo z zajęć w ramach, których nabywa umiejętności poruszania się po rynku pracy, wypracowuje indywidualne plany rozwoju zawodowego oraz podnosi swoją samoocenę i motywację do podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem.

Każdy, kto uczestniczy w szkoleniu zawodowym zostaje objęty doradztwem, które ma na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy i pomoc w rozwiązywaniu problemów napotkanych po ukończeniu szkolenia.

Oprócz rolników projekt ten jest skierowany do ich domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie. Szkolenia odbywają się w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Od początku trwania projektu do końca czerwca 2007 r. w ramach projektu rozpoczęto 26 szkoleń, w których udział wzięty łącznie 403 osoby. Każda z nich pozytywnie oceniła pomoc uzyskaną w ramach projektu. Z projektu skorzysta łącznie 630 osób z województwa zachodniopomorskiego, co niewątpliwie rokuje nadzieje na to, iż sytuacja rolników i ich rodzin z terenów objętych projektem poprawi się i otworzy im nowe możliwości, z których z pewnością skorzystają.

Wszelkich szczegółowych informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach pod numerem telefonu: 091 561 37 00 do 02

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin

Podobał się artykuł? Podziel się!