Agencja Rynku Rolnego – w ramach promowania unijnego programu Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych – organizuje dwa konkursy dla uczniów szkół podstawowych:

„Mlekiem malowane” – konkurs plastyczny
„Pijmy mleko śpiewająco” – konkurs na przygotowanie tekstu piosenki.

Celem obu konkursów (przygotowanych w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty) jest promowanie i rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych zasad prawidłowego żywienia, w szczególności codziennego spożywania mleka.

Najlepsze prace plastyczne zostaną wykorzystane jako ilustracje w kalendarzu na rok 2008. Kalendarz ten zostanie rozesłany do placówek oświatowych w całej Polsce. Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa, czyli funduszu składkowego producentów i przetwórców mleka z całej Polski.

Tematyka prac obu konkursów musi nawiązywać do zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania, czyli spożywanie mleka i przetworów mlecznych. Uczestnikami konkursu – wyłącznie za pośrednictwem szkoły – mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

junior (klasy I-III)

senior (klasy IV-VI).

„Mlekiem malowane”
W konkursie będą oceniane prace plastyczne wykonane dowolną techniką plastyczną (malowanie, wyklejanie, rysowanie, wydzieranie, fotografia), sporządzone w formacie A4, w układzie poziomym na materiale typu bristol. Prace w żywych, nasyconych kolorach (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, która klasa oraz nazwa szkoły) należy przekazywać Oddziałowi Terenowemu Agencji Rynku Rolnego w Krakowie;
ul. Starowiślna 13, 31-038 Kraków od 1 do 31 maja 2007 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie (wraz z podpisaną pracą) zgłoszenia udziału w konkursie, podpisanego przez ustawowego przedstawiciela uczestnika konkursu. Szkoła wybiera maksymalnie 10 prac, po 5 w danej kategorii (junior i senior) i przesyła je organizatorowi.

Nagrodzonych zostanie 20 najlepszych prac, a dla laureatów organizator przewidział nagrody – 20 odtwarzaczy MP4; natomiast dla szkół, do których uczęszczają laureaci – 20 zestawów sprzętu sportowego. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.arr.gov.pl do 20 czerwca 2007 roku.