Inżynieria systemów biotechnicznych to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie. Studia na tym kierunku oprócz teorii zapewniają dużo zajęć praktycznych, dzięki którym studenci zdobędą niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające ubieganie się o certyfikaty ECDL, Cisco, Siemens, ASTOR i świadectwo SEP. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych, ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji. Na Inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował po 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych.

Ochrona zdrowia roślin to innowacyjny kierunek, który został utworzony z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Ten nowoczesny kierunek wyposaża studentów w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, czyniąc ze swoich absolwentów wysokiej klasy specjalistów, którzy z łatwością odnajdą właściwe miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zatrudnienie będą oferowały sektory związane z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i doradztwem, a także jednostki naukowo-badawcze. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin naukowych – m.in. inżynierii, hydrologii i gospodarki wodnej – deficytowe obecnie w tym segmencie rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w nowoczesnym Laboratorium – Centrum Wodnym, które stanowi doskonałe zaplecze dydaktyczne umożliwiające zdobywanie wiedzy w praktyce. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, zarówno w przemyśle polskim, jak i zagranicznym, w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych. Będą mogli pracować w zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci otrzymają uprawnienia do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na Inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.