To tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji „Rolnictwo w cztery lata po wejściu do Unii Europejskiej – czy wykorzystaliśmy szansę?” organizowanej przez Szkołę Główną Handlową oraz posła do Parlamentu Europejskiego, członka Komisji Rolnictwa PE – Bogdana Golika

Poniżej prezentujemy główne tezy wystąpień panelistów

Sektor rolno-żywnościowy – perspektywy w rozszerzonej Europie, czy zagrożenie globalne?
Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich KNOP SGH

  • Polska w najbliższej przyszłości nie będzie konkurencyjna w sektorach wysokiej techniki i w sektorach opartych na wiedzy. Posiada natomiast szereg przewag konkurencyjnych w sektorze żywnościowym.
  • Odpowiedzi wymaga pytanie o kształt polskiego rolnictwa i sektora żywnościowego w warunkach globalizacji. Pytaniem jest również AK będzie się kształtowała konkurencja, czy będzie przebiegała wzdłuż linii:  narodowy sektor żywnościowy (np. polski) – sektor żywnościowy UE, czy sektor żywnościowy UE – sektor światowy, w tym głównie północno- i południowoamerykański, czy też, co wydaje się coraz bardziej realne, transnarodowe korporacje żywnościowe – pozostałe firmy sektora (małe, średnie, regionalne).
  • Nowe zjawiska coraz silniej kształtują możliwości ekspansji polskich firm spożywczych
  • Obecnie Polska konkuruje głównie jakością żywności, jej bezpieczeństwem zdrowotnym, dostosowaniem do wymagań odbiorców
  • Istotne są promocja, marketing i dostęp do sieci globalnych, a to słabe strony polskich firm
  • Sukces rynkowy jest w coraz większym stopniu zdeterminowany przez siłę marketingu w stosunku do konsumenta i siłę lobbingu w stosunku do administracji i polityki
  • Sektor żywnościowy musi się mierzyć ze zjawiskami ekspansji żywności modyfikowanej genetycznie, wprowadzania na rynek bezwartościowej żywności tzw. junk food i masowego fałszowania żywności