05.03.2010 r. (piątek)

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

we Wrocławiu , ul. Zwycięska 12, 53-033 Wrocław

Program szkolenia:

9.00-10.00 Rejestracja

10.00-10.15 Powitanie

– Tadeusz Jakubowski – Członek Zarządu KZPR

– Urszula Solińska-Marek – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego we Wrocławiu

– Przedstawienie działalności KZPR

10.15-10.45 Analiza rynku rzepaku – perspektywy na rok 2010

– Adam Walski – Główny Specjalista ds. Analiz Rynków Rolnych Banku BGZ S.A.

10.45-11.30 Integrowana ochrona rzepaku przed sprawcami chorób: zabiegi

uprawowe i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– doc. dr hab. Marek Korbas – IOR-PIB Poznań

11.30-12.15 Integrowana ochrona rzepaku przed szkodnikami: zabiegi uprawowe

i agrotechniczne oraz zabiegi chemiczne

– inż. Henryk Wachowiak – IOR-PIB Poznań

12.15 -12.30 Przerwa na poczęstunek

12.30 -13.15 Integrowana ochrona rzepaku przed chwastami: zabiegi uprawowe,

agrotechniczne oraz chemiczne

– inż. Adam Paradowski – IOR-PIB Poznań

13.15-13.45 Nasiennictwo rzepaku ozimego

– Jacek Dorna, OBROL Kulczyński Sp. j.

13.45-14.00 Nowość na rynku – SulCa nawóz siarkowo wapniowy. Wapń i Siarka

nowa siła w nawożeniu

– Ryszard Kulpa, PPH Utex Sp. z o o.

14.00-14.30 Przedstawienie oferty fi rmy PRP Polska Sp. z.o.o.

14.30-14.50 Przedstawienie oferty ubezpieczeń rolnych Grupy Concordia

– Elżbieta Czerwonogóra

14.50-15.10 Przedstawienie oferty fi rmy Azoty Tarnów S.A.

– Sławomir Zając – Kierownik Marketingu Operacyjnego

15.10-15.30 Dyskusja, zakończenie spotkania