SGGW, we współpracy z praktykami gastronomii oraz własną kadrą naukową, utworzyła Akademię Gastronomiczną. Oferta dydaktyczna Akademii to Studia Podyplomowe „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” oraz Kursy Szkoleniowe „Profesjonalne zarządzanie w gastronomii”. Program studiów i kursów skierowany jest do pracowników różnego typu placówek gastronomicznych, osób zamierzających podjąć działalność gastronomiczną oraz nauczycieli szkół średnich o profilu gastronomicznym. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni mający stopień magistra, inżyniera lub licencjata w zakresie dowolnej dyscypliny. W kursach uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania placówką gastronomiczną. Osoby, które ukończą Akademię otrzymają świadectwa i dyplomy SGGW potwierdzające ukończenie studiów lub kursów, a także (jeśli pozytywnie zaliczą odpowiednie testy) świadectwa ukończenia kursu dla audytorów wewnętrznych systemy HACCP.

Według szacunków GfK na polskim rynku funkcjonuje około 50 tysięcy całorocznych placówek gastronomicznych. Mimo ciągłego rozwoju tych usług Polacy wydają na nie mało, bo od 1% do 10% ogólnych wydatków na żywność. Najmniej na usługi gastronomiczne przeznaczają rolnicy, a najwięcej osoby pracujące na własny rachunek. W krajach Europy Zachodniej udział ten wynosił około 38%, a w strukturze wydatków na żywność rodzin amerykańskie 51%.

Źródło: SGGW

Podobał się artykuł? Podziel się!