Jak zapowiedział w sejmowej Komisji rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Tadeusz Nalewajk, na ułatwianie transferu wiedzy i innowacji trafią w nowej perspektywie unijnej „setki milionów euro”. – Ile tych setek będzie? Mogę powiedzieć, że są to środki znaczące – dodał wiceminister.

„Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” to w nowym PROW priorytet 1. – Nie ma szczegółów, bo, po pierwsze, budżet nie został jeszcze przyjęty przez Parlament – planowane przyjęcie budżetu ma się odbyć w grudniu. Oczywiście mamy pewne przymiarki, jeśli chodzi o środki finansowe na ten priorytet, w którym są trzy działania: 1) Transfer wiedzy i innowacji, 2) Doradztwo i 3) Współpraca – mówił Nalewajk. Podkreślił znaczenie działania trzeciego: - To jest pewne novum w takim sensie, że dla nas tym działaniem, które w najbardziej istotny sposób mogłoby zmienić naszą rzeczywistość, jest działanie – Współpraca. Chcemy, żeby dzięki niemu powstawały tzw. klastry, grupy operacyjnie – można to różnie nazywać – czyli grupy zainteresowań i potrzeb. Grupy od nauki do rolnika, które same decydowałyby o tym, co nam jest potrzebne. Przed chwilą wypowiadałem się dla radia w takim kontekście, że ostatnio dużo mówimy o potrzebie rozwiązania pewnych problemów – to jest, załóżmy, kwestia spadku liczebności pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Mamy wielu uczestników tej gry – od świata nauki począwszy, a na samym konsumencie skończywszy. Pojawia się kwestia klastrów, grup operacyjnych, które powstawałyby pod określone potrzeby, zajmowałyby się tym, co jest niezbędne do rozwiązania określonego problemu w danej rzeczywistości.

Wiceminister zapowiedział też, że czeka nas w tym zakresie nowość: „Europejskie Partnerstwo Innowacyjne, czyli europejska sieć”. – Oczywiście my chcemy wdrożyć ten instrument. W tej chwili mamy taką propozycję, żeby koordynatorem tego zadania było Centrum Doradztwa Rolniczego – powiedział wiceminister.

Jak stwierdził, „pewne problemy” będą rozwiązywane „poprzez działanie i współpracę”. – Podałem już przykład trzody chlewnej. To jest jedna kwestia. Chcemy z początkiem roku 2014 rozpocząć szkolenia wszystkich uczestników gry i pokazać, jak to będzie działać.