Bioinżynieria zwierząt będzie prowadzona na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziale Nauk o Zwierzętach. Dla kandydatów zarezerwowano 60 miejsc. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią Wydziału Nauk o Zwierzętach na zapotrzebowanie współczesnej nauki i praktyki w rozwijającej się bardzo intensywnie dziedzinie naukowej, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce.

O nowej ofercie dla studentów rozmawialiśmy z Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie - dr hab. Wandą Olech-Piasecką (prof. SGGW).

Farmer: Szanowna Pani Dziekan, zbliża się okres matur i młodzi ludzie zainteresowani rolnictwem - produkcją zwierzęcą zastanawiają się nad kierunkiem studiów. Jaką ofertę dla maturzystów ma Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie?

Dr hab. Wanda Olech-Piasecka: Wydział Nauk o Zwierzętach, dawniej Zootechniczny, istnieje już od ponad 60 lat. Aktualnie oferujemy studiowanie na studiach stacjonarnych i zaocznych kierunków: „Zootechnika" oraz „Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich". Od nowego roku akademickiego otwieramy kolejny kierunek „Bioinżynieria zwierząt" wychodząc na przeciw zainteresowaniom młodych ludzi szybko rozwijającymi się technikami manipulacji i modyfikacji biologicznej, nanobioinżynierii czy badaniami wykorzystującymi nanocząstki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz tradycyjny kierunek - Zootechnika, na którym studenci zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. anatomii, biochemii, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia, rozrodu, genetyki i hodowli zwierząt gospodarskich.
Aby zapewnić wysoki poziom nauczania, na Wydziale prowadzone są badania dotyczące genetycznych i środowiskowych uwarunkowań produkcji zwierzęcej, poprawy jej efektywności z dbałością o dobrostan zwierząt. Duży nacisk w badaniach kładziemy na poprawę jakości i funkcji prozdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego: mleka, jaj, mięsa, miodu. Wydział dysponuje bogatym zapleczem badawczo-dydaktycznym - posiadamy fermy bydła, trzody chlewnej, drobiu, królików, pasiekę oraz fermę owiec i kóz, a także stajnię dydaktyczną. Studenci studiów inżynierskich i magisterskich mogą w tych obiektach odbywać praktyki i realizować swoje prace dyplomowe. Na Wydziale działają także nowoczesne laboratoria oraz zwierzętarnie z przepiórkami i gryzoniami, które są zwierzętami modelowymi do badań genetycznych i żywieniowych.