Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi nabór w ramach działań: Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wnioski można składać do 28 grudnia br. Jest zatem dużo czasu, aby złożyć dobrze przygotowane wnioski. A jest o co walczyć.

Działanie VIII Regionalne kadry gospodarki to przede wszystkim wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych. Dofinansowane mogą zostać szkolenia skierowane do pracujących osób powyżej 45. roku życia. Warunkiem jest jednak posiadanie przez nie co najwyżej wykształcenia średniego.

Na realizację projektów w ramach tego konkursu  przeznaczono 5 mln zł. O fundusze unijne mogą ubiegać się wszystkie zarejestrowane podmioty gospodarcze.

Działanie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji to przede wszystkim wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Dofinansowane mogą zostać działania mające na celu rozwój i upowszechnianie edukacji na terenach wiejskich, wzmocnienie znaczenia instytucji oświatowych w środowiskach lokalnych a także wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców tych terenów. Na dofinansowanie mogą także liczyć np. działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe czy doradcze.

Na realizację tego Działania przeznaczono 3,7 mln zł. O fundusze unijne mogą ubiegać się jednostki posiadające osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych z wykluczeniem osób fizycznych.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, kod pocztowy 03 – 301 oraz na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.mazowia.eu.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Podobał się artykuł? Podziel się!