Idea programu edukacyjnego Zielona Akademia zrodziła się pod koniec ubiegłego roku. W wyniku sondażu, przeprowadzonego wśród kilkunastu szkół średnich o profilu rolniczym, firma Syngenta Crop Protection zdecydowała się uruchomić projekt Zielona Akademia – program edukacyjny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom przyszłych rolników.

Głównym celem Zielonej Akademii jest poszerzenie zainteresowań zawodowych oraz zaspokajanie ciekawości poznawczej uczniów na temat najnowocześniejszych metod ochrony głównych roślin uprawnych w Polsce.

Projekt został uruchomiony w styczniu 2006 r. i trwać będzie przez najbliższych 6 miesięcy, do czerwca włącznie. Struktura Zielonej Akademii opiera się na czterech filarach: cykl szkoleń teoretycznych, zajęcia terenowe, konkurs Zielona Olimpiada i konkurs Zielona Okolica. W ten sposób program ten łączy w sobie zarówno teorię jak i praktykę rolniczą, uwzględniając jednocześnie elementy zabawy i rywalizacji.

Podczas cyklu szkoleń uczniowie mieli możliwość uzyskania szeregu informacji na temat potencjalnego zagrożenia ze strony chwastów, chorób grzybowych czy szkodników, na jakie narażone są zboża, kukurydza czy rzepak. Przedmiotem spotkań były również zagadnienia dotyczące kompleksowej ochrony tych upraw jak również prezentacja najnowocześniejszych rozwiązań w tym zakresie. Wykładom towarzyszyły pokazy multimedialne jak również prezentacje filmów edukacyjnych.

W trakcie spotkań zaprezentowano m.in. animacje, które w bardzo wyrazisty sposób obrazowały rozwój chorób roślin. Uczniowie otrzymali także komplet materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym np.: „Atlas chorób zbóż” – pozycję wysoko ocenianą przez fachowców.

Niewątpliwym atutem programu Zielona Akademia jest połączenie teorii z praktyką. Po zakończeniu cyklu spotkań teoretycznych w szkołach, uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach terenowych, które odbędą się wiosną w wybranych gospodarstwach doświadczalnych w całej Polsce. W trakcie wizyt polowych każdy z uczniów będzie miał możliwość zweryfikowania swojej wiedzy teoretycznej na temat rolnictwa z praktyką.

Program edukacyjny Zielona Akademia to jednak nie tylko dyskusje na temat problematyki ochrony roślin, to także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Jednym z nich jest Zielona Olimpiada, podczas której uczniowie będą mogli wykazać się wiedzą zdobytą w trakcie zajęć Zielonej Akademii. Jest o co walczyć, bowiem główną nagrodą dla zwycięzcy olimpiady jest laptop, pozostali laureaci otrzymają fotograficzne aparaty cyfrowe. Biorąc udział w drugim konkursie – Zielonej Okolicy, przyszli rolnicy mają szansę zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w ochronie roślin przez praktyków rolnictwa, w gospodarstwach w ich sąsiedztwie.

W trakcie szkoleń było widać duże zainteresowanie programem Zielona Akademia ze strony młodych uczestników. Uczniowie aktywnie włączali się do zajęć. Chcieli uzyskać jak najwięcej informacji o nowych rozwiązaniach i kierunkach rozwoju ochrony roślin, tak aby już teraz aktywnie wspierać rodziców w prowadzeniu gospodarstwa, a w przyszłości –w jak najlepiej poprowadzić własne.

– To bardzo ciekawa inicjatywa – stwierdziła Halina Sikorska, nauczyciel z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie – szczególnie, że niewiele tak atrakcyjnych programów przeprowadza się w szkołach rolniczych.

Inni nauczyciele dodają, że połączenie nauki i zabawy, w której dodatkowo można wygrać ciekawe nagrody, może przynieść bardzo dobre efekty dydaktyczne.

Zadowolony jest również organizator – firma Syngenta Crop Protection, która może podzielić się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to o tyle cenne, że wśród uczniów znajduje naprawdę uważnych i pilnych słuchaczy.

Źródło "Farmer" 06/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!