Studia na tym kierunku skierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem botaniki i ekologii. Absolwenci mają zdobyć wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju czynników chorobotwórczych roślin, a także zagrażających roślinom szkodników i chwastów.

Podczas praktyk zawodowych studenci będą asystentami osób zajmujących się diagnozowaniem chorób i szkodników roślin zarówno w ogrodach botanicznych i arboretach, jak i w gospodarstwach rolnych, firmach nasiennych, hodowlanych oraz zajmujących się dystrybucją pestycydów i nawozów, a także centrach i supermarketach ogrodniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!