W Polsce jest wiele małych gospodarstw, prowadzą one produkcję wielokierunkową. Z tego powodu nie są partnerami handlowymi dla odbiorców hurtowych. Pomimo tych ograniczeń mogą uczestniczyć w rynku żywnościowym, zbywając większe lub mniejsze partie towarów w formie sprzedaży bezpośredniej lub produktów przetworzonych.

Dla wielu z tych gospodarstw ta forma zbytu produkcji może stanowić znaczące źródło dochodu. Żywność sprzedawana w tej formie musi jednak konkurować z masową produkcją żywności z gospodarstw wielkoobszarowych i zakładów produkcyjnych: jakością, ceną, walorami smakowymi i wyglądem zewnętrznym oraz sposobem przygotowania do sprzedaży. Produkty żywnościowe oferowane przez gospodarstwa i małe zakłady muszą spełniać standardy higieniczne i wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności. Spełnienie tego warunku często wymaga modernizacji i prowadzenia inwestycji w gospodarstwie oraz zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu technologii przetwórstwa surowców rolniczych. Jeżeli je spełnią, znajdują bez trudu swoje miejsce na rynku.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób zainteresowanych prowadzeniem przetwórstwa surowców rolniczych, podjęło się zadania stworzenia i prowadzenia ośrodka, który dawałby konieczną wiedzę teoretyczną i praktyczną o „małym przetwórstwie” i sprzedaży jego produktów zarówno doradcom jak i rolnikom.

W roku 2010 w ramach zadań zleconych przez MRiRW zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące uruchomienia Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa, w którym można kształcić doradców, nauczycieli, młodzież ze szkół rolniczych i rolników.

W Ekologicznym Gospodarstwie Pokazowym w Chwałowicach uruchomiono modelową linię technologiczną do produkcji mąki z ziarna pszenicy, orkiszu i żyta. Zorganizowano i przeprowadzono 9 szkoleń dla 289 osób.