Pchełki ziemne – największe szkody wywołują chrząszcze, które wyjadają w liścieniach i liściach młodych roślin wgłębienia i otwory.

Pchełka rzepakowa– szkody wyrządzają przede wszystkim larwy, które żerują w głównych nerwach i ogonkach liściowych, następnie w nasadowej części łodygi i w szyjce korzeniowej, a także mogą niszczyć stożek wzrostu, powodując tym samym zamieranie roślin.

Chowacz galasówek – chrząszcze pojawiają się już w sierpniu, a do listopada składają jaja do szyjki korzeniowej rzepaku. Larwy żerują w pojedynczych lub zbiorowych wyroślach.

Mszyca kapuścianka – pojawia się na rzepaku, gdy przez dłuższy czas jest sucha i ciepła pogoda jesienią.

Gnatarz rzepakowiec – larwy zjadają liście, a kiedy licznie występują, mogą powodować gołożery. Żerują przeważnie do wystąpienia pierwszych przymrozków. W ostatnich latach zaobserwowano liczniejsze i częstsze występowanie gnatarza.

Miniarka kapuścianka – larwy żerują na ogonkach i blaszkach liściowych rzepaku.

Rolnice – młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, starsze natomiast chowają się w glebie, gdzie uszkadzają korzenie lub wychodzą w nocy na powierzchnię i podgryzają rośliny u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują przewracanie się i zamieranie roślin.

Śmietka kapuściana – larwy szkodnika po 3–4 tygodniach żerowania przepoczwarczają się w glebie, dając początek następnym pokoleniom.

Tantniś krzyżowiaczek – uszkodzenia mają postać licznych, drobnych „okienek”, które powstają w wyniku zeskrobywania dolnej skórki i miękiszu przez żerujące gąsienice. Kiedy roślina rośnie, górna skórka „okienek” pęka i powstają w liściu otwory.

Środki ochrony Zwalczanie szkodników od wschodów do końca wegetacji jesiennej (BBCH 09–19) (w nawiasach podano dawki w kilogramachlub litrach na hektar):

Pchełki (rzepakowa, czarna, falistosmuga, smużkowa): Decis 2,5 EC (0,25), Patriot 100 EC (0,065 l) – oprysk należy zastosować po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Gnatarz rzepakowiec:Decis 2,5 EC (0,3–0,35), Fastac 100 EC (0,08–0,1), Karate Zeon 050 CS (0,12–0,15), Patriot 100 EC (0,075–0,08) – oprysk wykonuje się po wystąpieniu młodych larw (we wrześniu), gdy średnia ich liczebność wynosi 1 osobnik na 1 roślinie.