Posłowie z Klubu Kukiz’15 przygotowali projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Więcej: Rolnik, czyli stały mieszkaniec Polski od 5 lat, kupi ziemię

Jak przekonywali, proponowana przez nich w nowelizacji zmiana definicji rolnika indywidualnego to jedyny sposób na powstrzymanie rosnącej sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

- Należy sobie powiedzieć jasno – ziemia była sprzedawana, jest i będzie sprzedawana, jeśli odpowiednio jej nie zabezpieczymy – mówił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Norbert Kaczmarczyk i przekonywał posłów do przyjęcia projektu nowelizacji. Ma on, jak twierdził poseł, zatrzymać sprzedaż ziemi cudzoziemcom – w ubiegłym roku większą niż wcześniej, pomimo przyjęcia rok temu nowelizacji, która miała powstrzymać wykupowanie ziemi przez cudzoziemców.

Jak przekonywał poseł, informacja o wzroście sprzedaży ziemi cudzoziemcom jest to news:

- Ja bym tutaj zaapelował również do mediów, żeby o tym dokumencie zrobić newsa w głównym wydaniu Wiadomości. Chciałbym, żeby obywatele zapoznali się ze Sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Chciałbym, żeby były w tym przekazie zawarte informacje, że Polska w 2016 r. sprzedała cudzoziemcom prawie 3200 ha gruntów przy 460 ha w 2015 r. i 1000 ha w 2014 r. Gdzie tu mamy zabezpieczenie polskiej ziemi? – pytał poseł, ale prędko okazało się, że problem jest bardziej złożony.

I tak, zgodnie ze sprawozdaniem MSW, cytowanym przez posła, sprzedaż ziemi cudzoziemcom wyglądała następująco:

„Nieruchomości gruntowe. Z danych zgromadzonych w rejestrach wynika, że w 2016 r. dokonano 11 586 wpisów transakcji, mocą których cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, nabyli na podstawie 5191 transakcji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3185,48 ha, w tym 3083 ha bez zezwolenia. Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości gruntowych nabyli obywatele: Niemiec – 388 ha, Wielkiej Brytanii – 41 ha, Austrii – 36 ha, Holandii – 30 ha, Ukrainy – 26 ha. W przypadku osób prawnych najwięcej nieruchomości gruntowych nabyły podmioty z przewagą kapitału holenderskiego – 595 ha, niemieckiego – 493 ha, cypryjskiego – 329 ha, luksemburskiego – 254 ha i francuskiego – 138 ha. Najwięcej nieruchomości gruntowych cudzoziemcy nabyli na terenie województw: mazowieckiego – 472 ha, śląskiego – 360 ha, dolnośląskiego – 345 ha, wielkopolskiego – 334 ha i zachodniopomorskiego – 277 ha”.