Wydarzenie poprowadził przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Adam Siekierski. W mowie otwierającej ceremonię rozdania nagród, przewodniczący Cogeca powiedział, że celem tych nagród jest promocja praktyk i rozwiązań innowacyjnych zaprojektowanych przez spółdzielnie.

 Od 2009 roku Cogeca docenia i celebruje najznakomitsze spośród innowacyjnych praktyk stosowanych przez spółdzielnie rolnicze. Cogeca jest zadowolona z wysokiego poziomu projektów nadesłanych w tym roku. Spółdzielnie rolnicze czuwają nad tym, aby innowacyjne praktyki były możliwe do wprowadzenia na poziomie gospodarstwa. Biorą, więc pod uwagę kwestie techniczne, społeczne, środowiskowe i gospodarcze. UE odgrywa kluczową rolę w napędzaniu innowacji w sektorze oraz w podnoszeniu poziomu konkurencji, inwestycji, wzrostu i miejsc pracy.

Nagrody otrzymały następujące spółdzielnie:

· Nagroda za innowację w sektorze przetwórstwa żywności została przyznana fińskiej spółdzielni mięsnej LSo Osuuskunta za rozpoczęcie w sektorze wieprzowiny projektu Omega-3. Wprowadził on rozwiązania innowacyjne w produkcji pasz, w praktykach zapewniających utrzymanie higieny i bioasekuracji. W rezultacie obniżono poziom tłuszczów nasyconych w wieprzowinie, zmniejszono zapotrzebowanie na użycie antybiotyków, a to z kolei przełożyło się na smaczniejszy i zdrowszy produkt. Projekt odniósł ogromny sukces na rynku zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

· Nagroda za innowacyjne wykorzystanie technologii ICT oraz cyfryzacji została przyznana Fińskiej Spółdzielni Leśnej Metsaliitto za stworzenie i udostępnienie swoim członkom usługi e-Business, dzięki której mogą oni sprzedawać drewno Grupie Metsa oraz kupować usługi związane z zarządzaniem gruntami leśnymi. Usługa e-Business pozwala zarządcom lasów na wykonywanie swojej pracy bez względu na czas i miejsce, w którym przebywają, co jest ogromnym ułatwieniem dla tych właścicieli gruntów leśnych, którzy mieszkają w miastach znacznie oddalonych od ich lasów.

· Drugie miejsce w dziedzinie innowacyjnego wykorzystania technologii ICT i cyfryzacji zajęła hiszpańska spółdzielnia DCoop za wdrażanie nowych technologii w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, a także w zakładach przetwórczych. Technologie ICT to narzędzie, które pozwala na zapewnienie doskonałej identyfikowalności produktów oraz ukazuje konsumentowi stworzoną w ten sposób wartość dodaną produktu.