W ubiegłym roku zakończył się projekt eFarmer. Jednym z założeń całego przedsięwzięcia było stworzenie programu komputerowego wspomagającego prowadzenie gospodarstwa. Efektem wielomiesięcznych prac okazała się Bitfarma, oprogramowanie przygotowane przez firmę Bitcomp Polska i Centrum Doradztwa Rolniczego. Mimo iż projekt obiegł końca, to Bitfarma nadal jest rozwijana.

Program przeznaczono do pracy w systemie MS Windows. Jego budowę oparto na tradycyjnych „okienkach”. Aplikacje tego typu mają za zadanie pomóc zaplanować prace w gospodarstwie, pełnią również rolę wielopoziomowego rozbudowanego notatnika. W zależności od możliwości określonego programu jego funkcjonalność może się zmieniać. Duży wpływa mają na to również aktualizacje. Decydując się na program, który ma usprawniać pracę całego gospodarstwa, warto brać pod uwagę aplikacje, nad którymi wciąż trwają prace. Najczęściej różnego rodzaju aktualizacje są płatne, ale niejednokrotnie wprowadzane zmiany i poprawki sprawiają, że aplikacja ma nowe możliwości.
Większość programów rolniczych składa się z modułów. W Bitfarmie jest ich siedem: rejestr działek ewidencyjnych, rejestr działek rolnych, karta działki rolnej, moduł ekonomiczny, moduł magazynowy, moduł map, raporty.

Rejestry działek

W Bitfarmie są dwie części poświęcone działkom: rejestr działek ewidencyjnych i działek rolnych. W pierwszej z nich użytkownik wprowadza dane dotyczące działek ewidencyjnych w gospodarstwie. Rejestr ten umożliwia nadanie im nazw, określenie ich lokalizacji (z listy gmin wybiera się odpowiednią), wpisanie powierzchni i informacji dotyczącej położenia w strefie ONW. Dodatkowo można rozdzielić działki dzierżawione.

Definicja działki rolnej w programie Bitfarma to obszar zajęty pod uprawę jednej rośliny. Działki rolne można tworzyć w programie, gdy wcześniej zostanie dodana, co najmniej jedna, działka ewidencyjna. Tworząc nową działkę rolną, należy bowiem podać, na jakiej działce ewidencyjnej się znajduje i jaką zajmuje jej powierzchnię.