Program Leader, czy można lepiej - to tytuł debaty okrągłego stołu , którą 17 marca w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie organizuje Fundacja Wspomagania Wsi.

Do udziału w obradach zaproszone zostały przede wszystkim osoby i organizacje związane z lokalnymi grupami działania (LGD), samorządowcy przedsiębiorcy działacze społeczni oraz prezesi i dyrektorzy biur LGD. Ponadto przedstawiciele instytucji zarządzającej (MRiRW), przedstawiciele instytucji wdrażających, tj. urzędów marszałkowskich, przedstawiciele agencji płatniczej (ARiMR), a także świata nauki i mediów.

W trakcie obrad będą się oni zastanawiać s co można poprawić i z czego należałoby zrezygnować. Będzie można wysłuchać też opinii na temat programu prezentowanych z różnych perspektyw i z różnych punktów widzenia. Organizatorzy maja nadzieję, że być może sama debata i wnioski z niej wynikające będą impulsem do poprawy systemu wdrażania jeszcze w tym okresie programowania.

Program Leader jest realizowany w Polsce od 2007 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucjami wdrażającymi program są urzędy marszałkowskie, a beneficjentami programu lokalne grupy działania (338 LGD rozlokowanych w całej Polsce).


Uczestnicy debaty:
Przedstawiciele instytucji centralnych:
Paweł Pacek, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Brzozowy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Przedstawiciele samorządów regionalnych:
Radosław Rybicki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Mirosława Mochocka, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Edmund Bożeński, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Przedstawiciele instytucji płatniczej:
Krzysztof Kołodziejak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Marzena Cieślak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przedstawiciele lokalnych grup działania:
Sławomir Kopacz, LGD „Wokół Łysej Góry"
Andrzej Olszewski, LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"
Barbara Gontarek, LGD „Puszcza Kozienicka",
Anna Łubek, LGD „Wokół Łysej Góry"
Marian Poślednik, LGD „Gościnna Wielkopolska"
Urszula Pużanowska, LGD „Gościnna Wielkopolska"
Krzysztof Margol, LGD „Brama Mazurskiej Krainy"
Bożena Pełdiak, LGD „Kwiat Lnu"
Krystyna Wenelska, LGD „Partnerstwo Drawy"
Marek Modrzejewski, LGD „Wstęga Kociewia"
Witold Magryś, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Eksperci i organizatorzy:
Anna Potok, Komitet Monitorujący PROW
Wojciech Knieć, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP
Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi

Podobał się artykuł? Podziel się!