CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH
WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa

VIII 2008

Ziarno zbóż

(bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

 

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł / 1 hl