W ubiegłym roku buraki cukrowe uprawiano na powierzchni 290 tys. hektarów, o 4 proc. mniejszej niż w roku 2004 i o 10 proc. mniejszej niż w pięcioleciu 2000–2004. Plony wyniosły 39,3 t z hektara i były znacznie niższe od przeciętnych w ciągu ostatnich trzech lat. Zebrano 11,2 mln ton buraków, o prawie 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Jakość surowca, określona zawartością cukru w krajance buraczanej (polaryzacja), była rekordowa i jest oceniana na 18 proc., wobec średniej z pięciu wcześniejszych kampanii – 17 proc. Wydajność cukru z buraków przekroczyła 16,4 proc., dla porównania średnia z pięciu wcześniejszych kampanii wynosiła 15,1 proc.

Produkcja cukru w bieżącej kampanii wyniesie 1,9 mln t, o 102 tys. t mniej niż przed rokiem i prawie tyle samo, co przeciętnie w pięciu poprzednich kampaniach. Produkcja ta przekroczy sumę kwoty A (przeznaczonej na potrzeby rynku wewnętrznego – 1,495 mln t) i kwoty B (przeznaczonej na eksport z dopłatą lub na uzupełnienie potrzeb rynku wewnętrznego – 86,9 tys. t). Nadwyżka cukru ponad kwotę A i B, zwana cukrem C, wyniesie 318 tys. t. Tę ilość cukru trzeba będzie sprzedać za granicę bez dopłaty do 22 maja 2006 r.

Kwoty A i B cukru w bieżącej kampanii są niższe aniżeli przed rokiem, gdyż 30 września 2005 r. Komisja Europejska zmniejszyła kwoty produkcyjne we wszystkich krajach członkowskich. Było to spowodowane brakiem równowagi na wspólnym rynku cukru, niskim poziomem dopłat do eksportu cukru i zgłaszanymi w związku z tym licznymi wnioskami o interwencyjny skup tego produktu.

Od 2004 r. polskim plantatorom przysługują takie same minimalne ceny skupu buraków cukrowych, jak plantatorom z dotychczasowych 15 krajów UE, czyli 46,72 euro za tonę buraków kupowanych w ramach kwoty A i 32,42 euro za tonę buraków kupowanych w ramach kwoty B. Powyższe ceny dotyczą buraków cukrowych o zawartości 16 proc. cukru. W bieżącej kampanii zawartość tę szacuje się na 18,4 proc. cukru, wobec czego cena minimalna buraków w ramach kwoty A powinna wynieść 56,44 euro, a buraków B – 34,84 euro za tonę.

Szacuje się, że średnia cena skupu buraków wyniosła w ubiegłym roku 180 zł za tonę i była o 4 proc. niższa w porównaniu z rokiem 2004, gdy osiągnęła poziom187 zł za tonę. Wpływ na to ma znacznie niższy kurs euro w tym roku.