W Forum uczestniczył minister Marek Sawicki, który w swoim wystąpieniu podkreślił , że bankowość spółdzielcza, to nie tylko sektor spółdzielczości, który przeciwstawił się destrukcyjnym działaniom politycznym po 89 roku, ale także sektor, który znacznie się rozwinął i jest bardzo mocno zakorzeniony zarówno w rolnictwie, jak i przetwórstwie rolno- spożywczym. Jest on najbliżej rolnika - w terenie.

- W ostatnich 7. Latach, poprzez Wspólna Politykę Rolna, do naszego rolnictwa zostało przetransferowanych ponad 130 mld zł, z czego 86 proc. poprzez banki spółdzielcze. Widać z tego wyraźnie, jaki potencjał kapitałowy przechodzi przez ten sektor bankowości i jest lokowany w inwestycjach. W odniesieniu do kredytów preferencyjnych, to 95% z nich obsługiwanych jest przez banki spółdzielcze. To pierwszy partner rolnictwa i przetwórstwa rolno- spożywczego - podkreślił minister Sawicki.

W Polsce funkcjonuje ponad 30 tys. firm przetwórczych z sektora rolno - spożywczego. Szef resortu rolnictwa stwierdził, że analizując ich udział w pozyskiwaniu środków na inwestycje to bardzo często można zauważyć, iż bardzo dobre projekty inwestycyjne, często zakładające wykorzystanie unijnych środków, składane w różnych bankach, są odrzucane. Przyczyną takich decyzji są tylko i wyłącznie konkurencyjne działania, a uzasadnieniem - do odrzucenia udzielenia kredytu, czy wsparcia - jest tylko tak zwane wysokie ryzyko projektu.

- Jednak, gdy projekty takie trafiają do banków spółdzielczych, te powołują one stosowne konsorcja, jeśli same są zbyt słabe, aby taką inwestycję sfinansować. Dla banków spółdzielczych to ryzyko inwestowania jest zdecydowanie mniejsze, ponieważ znają one swoich klientów: przedsiębiorców i rolników. Wiedzą na ile dana firma jest wiarygodna i dlatego chętniej podejmują współpracę - zapewnił minister Sawicki.

Poinformował również, że obecnie realizowanych jest kilka działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w których biorą udział banki spółdzielcze. Najważniejsze działania, w których trawa obecnie nabór wniosków to: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"
- W działaniu skierowanym na zwiększanie wartości dodanej, na początku wspieramy konsolidację przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i tworzenie wspólnych platform handlowych, a w następnej kolejności będą finansowane grupy producentów - podkreślił.