Kiedy na rynku jest więcej towarów niż ludzie mogą ich kupić, szczególnie ważne staje się stworzenie struktur umożliwiających zdobycie rynków zbytu w kraju i za granicą. Taką właśnie rolę spełniać mogą grupy producentów rolnych, które są rozszerzeniem działalności prowadzonej przez rolników we własnych gospodarstwach rolnych. Grupy te podlegają jednak takim samym zasadom, jak inne podmioty gospodarcze działające na rynku. Dlatego ważne jest, aby przed założeniem grupy poznać zasady, które regulują ich funkcjonowanie.

Sprawdzić możliwości
Przed podjęciem decyzji o powołaniu grupy należy sprawdzić,  jakie są szanse, że spełni ona swoje zadanie i w jakiej formie powinna funkcjonować, aby to zadanie wypełniła jak najlepiej. Pierwszym krokiem powinno być zdobycie wiedzy o potencjalnych możliwościach rynkowych. Należy sprawdzić, jacy odbiorcy są na rynku, jak się rozwijają, czy pojawiają się nowi. Jakimi kryteriami kierują się odbiorcy i za co są skłonni zapłacić wyższą cenę. I wreszcie, jakie są możliwości zaoferowania nabywcom lepszych produktów od tych, które proponuje konkurencja.

Informacje o potencjalnych nabywcach warto zebrać w różnych źródłach. W miarę możliwości starajmy się ich odwiedzić, ustalić ich aktualne potrzeby i długoterminowe plany oraz przedstawmy swoje możliwości i plan działania.

Kolejny element to oszacowanie możliwości produkcyjnych potencjalnych członków grupy i określenie, jakie środki mogą przeznaczyć na działalność grupy. Opracować należy wstępną wersję umowy członkowskiej oraz plan zadań do wykonania, z zaznaczeniem, kto i kiedy ma je realizować. Plan powinien być przede wszystkim realny i jasno sformułowany. Musi zawierać informacje dotyczące produkcji, dla której grupa została powołana: technologii produkcji zapewniającej jednorodność i stałą jakość produktu, przechowalnictwa, transportu, wielkości produkcji. Niezbędne są dane na temat głównych odbiorców i konkurencji oraz dotyczące organizacji biura, administracji, ubezpieczenia, przechowywania danych itp.