Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, podkreślił na początku, że bezrobocie na wsi to duże wyzwanie dla polityków i dla samorządowców.  

Dziś w rolnictwie pracuje niespełna 15 proc. zatrudnionych, zaś w krajach tzw. starej UE odsetek ten wynosi tyko 5 proc. Musimy zatem poszukiwać nowych zajęć i form zatrudnienia ludności wiejskiej – mówił.

Cechy bezrobocia na obszarach wiejskich przedstawił dyrektor WUP Jacek Suski. O ile w skali całego regionu różnice  w stopie bezrobocia między miastem i wsią są nieznaczne, to obserwujemy znaczne zróżnicowane terytorialne tego zjawiska  w poszczególnych powiatach – najwięcej bezrobotnych na wsi jest w powiatach opolskim, namysłowskim, oleskim i głubczyckim, najmniej – w kędzierzyńsko-kozielskim. Bezrobotni mieszkający na wsi charakteryzują się niższym wykształceniem, większym udziałem młodzieży oraz większą przewagą kobiet i ich trudniejszą sytuacją.

Są jednak instrumenty, które pomagają przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom – to fundusze unijne.

Agnieszka Okupniak z Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dawała przykład działania „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa” w ramach RPO, w którym podpisano do tej pory umowy na niemal 240 mln zł – z tego prawie 130 mln zł dotyczyło projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Podobnie jest w działaniu „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” – już ponad 185 mln zł poszło na inwestycje w firmach zlokalizowanych na wsi.  W tym roku będzie kolejna szansa na pieniądze z tego działania, bo na grudzień przewidziano kolejny nabór projektów. W ramach PO Kapitał Ludzki realizowany był projekt systemowy „POKLucz do biznesu”, w ramach którego powstały nowe miejsca pracy, także na terenach wiejskich.

Kolejne formy wsparcia oferuje też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  - w ramach osi 3 PROW realizowane jest działanie „tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. O projektach, jakie były realizowane w ramach tego działania, mówił Marek Wróbel, zastępca dyrektora opolskiego oddziału ARiMR. Były to inwestycje w różne firmy – m.in. usługi weterynaryjne, warsztaty samochodowe, usługi wynajmu sprzętu budowlanego, usługi fizjoterapeutyczne. Dzięki nim powstały na wsiach kolejne nowe miejsca pracy.

Uczestnicy spotkania – potencjalni beneficjenci – mieli możliwość zadania nurtujących ich pytań, przed przygotowaniem kolejnych projektów.

Podobał się artykuł? Podziel się!