Jak pokazują doświadczenia innych państw należących do Unii Europejskiej, warto i należy inwestować w rozwój oraz promocję regionów i oryginalnych produktów wytwarzanych na ich terenach. Zwłaszcza że sprzyja temu polityka Unii, która ponad jedną trzecią pieniędzy z budżetu przeznacza na rozwój regionalny. Ma to między innymi służyć wyrównywaniu poziomu rozwoju poszczególnych państw i obszarów.

Mocna koalicja

Doskonały pomysł na promocję swojego regionu miały władze samorządowe i przedsiębiorcy Żywiecczyzny i Podhala, tworząc Koalicję Marek Ziem Górskich (KMZG), która szybko zyskała poparcie polskich eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Celem działalności stowarzyszenia jest popularyzowanie wyjątkowych walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych ekologicznie regionów Polski. W ten sposób założyciele i działacze Koalicji Marek Ziem Górskich postawili milowy krok w stronę promocji tego, czym możemy pochwalić się w Europie.

Koalicja, kładąc nacisk na promowanie samego regionu, jego osiągnięć i tradycji, jednocześnie podkreśla wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących. -– Walorów Podhala i Żywiecczyzny nie trzeba nikomu zachwalać – mówi senator Janusz Gałkowski, członek KMZG. – Region ten jest od dawna znany jako najczystszy w Polsce, charakteryzuje się pięknymi terenami turystycznymi, zachęcając do odwiedzania i spędzania wolnego czasu. Moim zdaniem należy to wykrzystać jak najlepiej. Samorządy i przedsiębiorstwa, mając takie zaplecze, muszą dołożyć starań, aby utrzymać dobrą opinię o swoich terenach. Powinny w sposób ciągły promowć walory regionów, podkreślać wyjątkowość tych miejsc.

Stowarzyszenie z jednej strony uwzględnia potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i ekspansji na rynki unijne, z drugiej natomiast wspiera samorządy terytorialne w promocji Beskidu Żywieckiego i Podhala. Podstawowym celem Koalicji jest doprowadzenie do sytuacji, w której firmy z regionu będą mogły zwiększyć sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów i usług dzięki wykorzystaniu pozytywnego wizerunku Żywiecczyzny i Podhala i związanych z nim pozytywnych skojarzeń – czyste środowisko (woda, powietrze, ziemia), przyroda i malownicze krajobrazy.