Wraz z nowym PROW 2014-2020 rosną szanse na zdobycie dodatkowych pieniędzy przez grupy producenckie. Wsparcie dodatkowych 100 tys. euro rocznie okazuje się na tyle atrakcyjne, że wielu rolników decyduje się na założenie grupy. Do Agencji Rynku Rolnego wpłynęły do końca listopada 182 wnioski o uznanie grupy producentów rolnych, w tym 147 wniosków ze strony zupełnie nowo powstałych grup.

JAK ZAŁOŻYĆ GRUPĘ PRODUCENCKĄ?

Grupa producentów powstaje w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest zebranie co najmniej pięciu rolników, którzy produkują ten sam produkt, np. zboże, tuczniki czy tytoń. Następnie muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a na końcu uzyskać wpis do rejestru grup producentów rolnych. Tu nastąpiła zmiana - od grudnia 2015 r. uznawanie grup producentów rolnych prowadzi ARR. Dopiero wtedy przychodzi pora na złożenie wniosku w ARiMR o płatności w ramach PROW 2014-2020.

Najtrudniejsze może okazać się właśnie znalezieniu pięciu chętnych rolników, którzy utworzą grupę. - Najpierw rolnicy muszą się porozumieć, czy naprawdę chcą prowadzić wspólną działalność i dążyć do poprawy pozycji rynkowej, tylko wtedy możemy myśleć o zakładaniu grupy i określaniu kierunków jej rozwoju, prowadzeniu wspólnych inwestycji - zauważył Bolesław Pieczyński, ekspert Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu. - Zgodnie z powiedzeniem, po co ciągnąć krowę do wody, kiedy jej się pić nie chce - skwitował.

Andrzej Wasiluk z Podlasia zakłada właśnie grupę produkującą tuczniki. Zauważył, że mało rolników decyduje się ostatecznie na założenie grupy. - Miało powstać kilkanaście grup, a nie powstała żadna - powiedział nowo upieczony prezes spółdzielni. - Nam się udało. Mamy 5 członków, dziś jesteśmy na etapie rejestracji w sądzie. Mamy nadzieję, że uda nam się zdobyć uznanie do nowego naboru PROW - powiedział. - Trudno znaleźć chętnych. My musieliśmy mieć pięciu członków z porównywalną produkcją, tyle samo tuczników w ciągu roku - tłumaczył Andrzej Wasiluk.

SPÓŁKA CZY SPÓŁDZIELNIA?

Żeby zarejestrować grupę w KRS, rolnicy muszą wybrać dla grupy formę prawną. Grupa producentów rolnych może działać jako spółdzielnia, spółka z o.o., stowarzyszenie czy zrzeszenie. Moment decyzji w przyszłości zadecyduje o rozwoju grupy, bo każdy wybór niesie ze sobą prawne konsekwencje. Gdy już decyzja zostanie podjęta, grupa zaczyna podlegać przepisom – będzie to Kodeks spółek handlowych przy spółkach z o.o, Prawo spółdzielcze dla spółdzielni, Prawo o stowarzyszeniach lub Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach dla zrzeszeń. W akcie założycielskim trzeba uwzględnić zapisy z danej ustawy.