Klaster zrzesza 5 krajowych zakładów mięsnych: ZM Niewieścin, ZM Peklimar, ZM Pekpol, ZM Wierzejki, ZM Zyguła. Organizacja ma na celu podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności grupy na rynku krajowym i zagranicznym, budowę dobrego wizerunku wędlin i mięsa kulinarnego, integrację organizacyjną i marketingową poprzez wspólne działania.

Współpracę z Klastrem Mięsnym prowadzi Podlaskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej z siedzibą w Siedlcach. Rolnicy, którzy podpisują umowy kontraktacyjne na dostarczanie tuczników, są zobowiązani dotrzymać odpowiednich warunków chowu zwierząt. W umowie kontraktacyjnej zawierają się takie wymagania, jak: chów zwierząt wolnych od genu stresu, identyfikacja tygodnia urodzenia na kolczyku, prowadzenie tuczu wyłącznie na ściółce, dodatkowo w jednym gospodarstwie nie może się znajdować więcej niż 600 szt. tuczników, a w budynku 300 szt. tuczników. Zwierzęta muszą być żywione wyłącznie komponentami wolnymi od GMO, które dla producentów zamawia zrzeszenie. Do tej pory przeprowadzono audyt 110 hodowców. Każda z wizyt zakończyła się podpisaniem protokołu, w którym producenci potwierdzili stosowanie wyżej wymienionych zasad.

Optymalne parametry w ocenie poubojowej, które wprowadza Klaster Mięsny, to masa zwierzęcia przy uboju 120 kg, mięsność 55-57 proc., a wydajność rzeźna 76-78 proc. Ubój będzie przeprowadzony tylko w akredytowanych zakładach, a każda sztuka będzie osobno badana pod względem wagi, pH półtuszy, zawartości mięsa i tłuszczu.

Klaster Mięsny poszukuje do współpracy zarówno hodowców, jak i Zakładów Mięsnych. Współpraca ma zapewniać rolnikom zyski z prowadzenia hodowli na wysokim poziomie, zależy nam również na dobrostanie zwierząt, dlatego też podjęliśmy współpracę z europejską pozarządową organizacją na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt - mówi B. Barański. Międzynarodowa kampania promocyjna odbędzie się w czasie Euro 2012.


Podobał się artykuł? Podziel się!