W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, dyrektorzy instytutów badawczych resortu rolnictwa, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, dyrektorzy i nauczyciele szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele izb rolniczych oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Celem konferencji była dyskusja nad przyszłymi zadaniami doradztwa rolniczego, wynikającymi z reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk podkreślił dotychczasową rolę służb doradczych w podnoszeniu konkurencyjności polskiego rolnictwa. Wyraził przekonanie, że zmiana podległości ośrodków doradztwa rolniczego nie powinna przyczynić się do zmniejszenia efektywności pracy służb doradczych, ponieważ samorządami wojewódzkimi kierują „dobrzy gospodarze”, którym będzie zależało na rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat funkcjonowania i perspektyw rozwoju doradztwa rolniczego. Podobał się artykuł? Podziel się!