W związku z tymi przepisami inspekcje polskich zakładów, chcących eksportować na dany rynek są przeprowadzane nie tylko przez Federację Rosyjską, ale również przez szereg innych krajów jak np. Japonię, Chiny, Koreę Południową i USA. Od wyników takich inspekcji uzależnione jest dopuszczenie polskich zakładów do eksportu na rynek danego kraju. W roku ubiegłym np. inspekcje w polskich zakładach były przeprowadzane przez ukraińskie służby weterynaryjne, w wyniku czego do eksportu zostało dopuszczonych 28 zakładów mięsnych. Również UE warunkuje dostęp do swojego rynku przeprowadzeniem inspekcji (kontroli) zakładów w krajach, które chcą eksportować swoją produkcję na rynki krajów członkowskich UE, w tym Polski.

Podsumowując, nie jest możliwe odmówienie Rosji prawa wynikającego z przepisów międzynarodowych do inspekcji zakładów, z którego to prawa korzystają inne kraje, w tym Unia Europejska.

Należy podkreślić, że przed wprowadzeniem embarga eksport na rynek rosyjski mięsa i produktów mięsnych z Polski mógł się odbywać również wyłącznie z zakładów skontrolowanych wcześniej i dopuszczonych do eksportu przez rosyjskie służby weterynaryjne. Zniesienie embarga nie oznacza odstąpienia Rosji od wymagań stosowanych powszechnie przez wszystkie kraje, wynikających z przepisów prawa międzynarodowego. Należy też podkreślić, że FR przeprowadza kontrole zakładów, celem ich dopuszczenia na rynek rosyjski, również w innych krajach, w tym w krajach członkowskich UE. Ostatnio podobne porozumienia, jak Polska, zostały zawarte z FR przez Niemcy i również podobne porozumienia są zawierane przez inne kraje członkowskie UE.

Na dzień dzisiejszy 9 skontrolowanych zakładów mięsnych otrzymało prawo do eksportu na rynek rosyjski mięsa przetworzonego i gotowych wyrobów mięsnych, 15 zakładów otrzymało prawo do eksportu mięsa surowego. Ponadto 11 stycznia 2008 Główny Lekarz Weterynarii RP przekazał rosyjskim służbom weterynaryjnym listę 70 zakładów mięsnych, zainteresowanych eksportem na rynek rosyjski, które chcą się poddać kontroli w celu otrzymania prawa do eksportu.

Zgodnie z zapisami Memorandum takie kontrole zostaną przeprowadzone w ciągu 2008 r., a ze swej strony Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kontaktach ze stroną rosyjską, dążyć będzie, by kontrole te zostały przeprowadzone w możliwie najbliższym terminie, a produkcja z tych zakładów została dopuszczona na rynek rosyjski.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!