Przedstawiając informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi o finansowaniu udziału polskich organizacji rolniczych w pracach na forum Unii Europejskiej w roku 2010 i w roku 2011, naczelnik Wydziału do Spraw Współpracy z Organizacjami, Związkami i Samorządem Rolniczym w Biurze Ministra MRiRW Michał Zamecki powiedział:

- W latach 2010-2011 dofinansowanie przedstawiało się w ten sposób, że w roku 2010 Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 4000 tys. zł. W tym też roku koszty pokryte z dotacji celowej wynosiły 3.995.227,17 zł - oznacza to niemal całkowite wykorzystanie środków. - Raptem kwota 4772 zł została niewykorzystana. Tak więc dotacja została wykorzystana praktycznie w całości. W roku 2011 kwota dotacji celowej została ustalona w wysokości 4150 tys. zł. Dotacja ta będzie rozliczona poprzez sprawozdanie finansowe i merytoryczne - są to dwa łączne dokumenty - które zostanie złożone przez Krajową Radę Izb Rolniczych w terminie do dnia 15 stycznia 2012 roku.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz uznał przyznawaną dotację za bardzo skromną:
- COPA jest organizacją najbardziej lobbystyczną, jeżeli chodzi o wszelkie organizacje, jakie istnieją i jakie lobbują w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej. Nie wyobrażam sobie, aby nie miało w niej być przedstawicieli polskich organizacji. Byłoby to z wielką krzywdą dla Polski, a tym bardziej dla chłopów polskich. Tak naprawdę w organizacji COPA zaczęliśmy funkcjonować od trzech lat. Uczyliśmy się. Dopiero od trzech lat jesteśmy pełnoprawnymi członkami, ponieważ płacimy pełną składkę. Uczestniczymy coraz lepiej także z tego względu, że bodajże od 2006 czy 2007 roku zapłaciliśmy składkę za język. Teraz łatwiej jest nam funkcjonować, ponieważ mamy wszelkie tłumaczenia na język polski. Dotyczy to spotkań wszelkich grup roboczych. Kosztuje to 100 tys. euro. 400 tys. euro wynoszą wszystkie składki polskich organizacji. Składki członkowskie są pokrywane z połowy przyznanych środków. Oprócz tego dodatkowo finansujemy związki branżowe producentów buraka cukrowego, zrzeszenie dzierżawców i chyba Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku oraz zrzeszenie młodych rolników. Jak powiedziałem, ponad połowę środków przyznanych z budżetu państwa wydajemy na składki.