"Porozumienie dotyczy oddziałów KSC "Cukrownia Brześć Kujawski" (woj. kujawsko-pomorskie) i "Cukrownia Łapy" (woj. podlaskie). Umowy dotyczą wdrożenia programów osłonowych po wyłączeniu zakładów z produkcji cukru" - powiedział Łukasz Wróblewski, rzecznik prasowy KSC.

Porozumienia zostały podpisane 14 i 15 maja przez Zarząd KSC i związki zawodowe reprezentujące załogi cukrowni.

"Ich celem jest złagodzenie społecznych i ekonomicznych skutków decyzji o wyłączeniu zakładów z produkcji cukru. KSC podjęła je w tym roku pod presją Unii Europejskiej, która od 2006 r. wdraża tzw. reformę unijnego rynku cukru zakładającą zmniejszenie jego produkcji w UE o 6 mln ton" - dodał Wróblewski.

Umowy przewidują realizację programów osłonowych obejmujących zarówno świadczenia finansowe dla pracowników, jak i pomoc KSC w przekwalifikowaniu i znalezieniu nowego zatrudnienia. Zgodnie z porozumieniami w obydwu zakładach zostaną wdrożone Programy Dobrowolnych Odejść, na mocy których pracownicy zgłaszający między 16 a 27 czerwca 2008 r. dobrowolny wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron otrzymają dodatkowe odprawy finansowe.

"Według szacunków, razem ze świadczeniami ustawowymi, w przypadku jednego pracownika wyniosą one średnio 85 tys. zł brutto, a w maksymalnych przypadkach przekroczą 90 tys. zł. Oprócz Programu Dobrowolnych Odejść pracownicy cukrowni będą mogli również skorzystać z Programu Adaptacji Zawodowej, umożliwiającego im przekwalifikowanie i znalezienie nowego zatrudnienia" - podkreślił rzecznik KSC.

Program Adaptacji Zawodowej obejmuje pomoc i stałe dyżury doradców zawodowych, konsultacje i warsztaty dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe KSC dla pracowników zakładających własne firmy i uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

W przypadku "Brześcia Kujawskiego", w którym w ramach unijnej restrukturyzacji do 2010 r. nastąpi całkowity demontaż linii produkcyjnych, Zarząd KSC i związki zawodowe potwierdziły harmonogram procesu zmniejszenia zatrudnienia. Zgodnie z nim, w II połowie 2008 r. z pracy odejdzie 58 pracowników, a w I połowie 2010 r. kolejnych 50 osób.

W 2009 r. 45 pracowników "Cukrowni Brześć Kujawski" zostanie natomiast skierowanych do innych Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej SA. Osoby kontynuujące zatrudnienie w KSC mają zagwarantowany zwrot kosztów przejazdu, kosztów najmu mieszkania lub pomoc finansową na zagospodarowanie w nowym miejscu pracy lub zamieszkania.

Podpisanie porozumień kończy negocjacje z pracownikami w Brześciu Kujawskim i Łapach. Rozmowy w tej samej sprawie trwają jeszcze tylko w ostatnim z wyłączanych z produkcji zakładów KSC - "Cukrowni Lublin".

Wnioski KSC w sprawie rezygnacji z 21,3 procent limitu produkcji obejmujące całkowitą lub częściową rezygnację z plantacji buraków m.in. w woj. podlaskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko- pomorskim, pomorskim i lubelskim oraz demontaż linii produkcyjnych "Cukrowni Brześć Kujawski" i "Cukrowni Lublin" zatwierdziły Agencja Rynku Rolnego i Komisja Europejska. Ogółem w ramach procesu redukowania produkcji cukru w UE, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i pozostali wytwórcy cukru w Polsce zrezygnowali z limitu w wysokości ponad 366 tysięcy ton cukru.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!