Opis: Laur Gospodarności

Autor: farmer.pl

Opis: Mirosław Potulski i Paweł Pawłowski

Autor: farmer.pl

Opis: Marek Zagórski

Inicjatorem konkursu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który czeka na zgłoszenia do 5 maja br. Partnerami projektu są Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Chcemy uhonorować tych, którzy najlepiej sprawdzają się w roli gospodarza, wykorzystują własny potencjał oraz ten zewnętrzny – powiedział Marek Zagórski, członek zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Zagórski w przeszłości pełnił wiele funkcji publicznych. Był m.in. wiceministrem rolnictwa, a także posłem na Sejm.

Pomysł organizacji „Lauru Gospodarności” powstał w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w tym roku. W 2010 obchodzona jest w Polsce 20 rocznica samorządności. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uznaje się dzień 27 maja 1990 r., kiedy to odbyły się pierwsze po wojnie całkowicie wolne wybory do władz lokalnych.

W bieżącym roku mija również 20 lat działalności Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). W tym czasie, dzięki jego pomocy, ze wsparcia finansowego skorzystało ponad 1 700 polskich gmin. Oba jubileusze skłaniają do podsumowań i oceny rozwoju polskiej wsi. Celem konkursu „Laur Gospodarności” jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju wsi i społeczności lokalnych.

Dla gmin wiejskich konkurs „Laur Gospodarności” składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do gmin, które w ciągu ostatnich pięciu lat, przy realizacji swoich projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną, korzystały ze wsparcia środków zewnętrznych, w tym środków Funduszu, środków unijnych, bankowych itp. Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość inwestycji na przestrzeni tego okresu oraz bieżąca aktywność gminy.

Laur Gospodarności zostanie przyznany samorządom, które najefektywniej wykorzystały powierzone im finanse, w następujących pięciu kategoriach:

o   Rozwój infrastruktury,