Zgodnie z "ustawą kompetencyjną" od 1 sierpnia Ośrodki Doradztwa Rolniczego przeszły pod nadzór samorządów wojewódzkich. Posunięcie to spotkało się z ogólną krytyką. Do tej pory administrowane przez ministerstwo, teraz nie będą już zarządzanie centralnie. W Unii Europejskiej nie ma drygiego takiego przypadku.

Tadeusz Nalewajk, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa mówi nam, że ustawę kompetencyjną, która zawiera zapisy o przekazaniu samorządom części zadań rządowych, przygotowywało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i jego eksperci uznali, że ODR-y powinny podlegać urzędom marszałkowskim. - Niewykluczone jest, że część samorządów przekaże ODR-y i pieniądze na ich funkcjonowanie izbom rolniczym - dodaje.

Jak dowiadujemy się w ministerstwie rolnictwa, znowelizowana ustawa zapewnia funkcjonowanie 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w formie samorządowych wojewódzkich osób prawnych, którym właściwy miejscowo sejmik nadaje w drodze uchwały statut, a zarząd województwa wybiera dyrektora. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora ODR, mając na względzie prawidłowe działanie jednostki.

- Zmianie ulega skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, ponieważ w miejsce przedstawiciela wojewody wchodzi drugi przedstawiciel sejmiku województwa, a członków Rady działającej przy ODR powołuje i odwołuje zarząd województwa. Zarząd województwa może, w drodze porozumienia, przekazać prowadzenie ODR-ów właściwej miejscowo izbie rolniczej - informuje nas Małgorzata Książyk, rzecznik prasowy.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie pozostaje jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. Zmianie ulega finansowanie wszystkich jednostek doradztwa rolniczego. Zarówno Centrum Doradztwa Rolniczego jak i ODR-y będą otrzymywały na wykonywanie zadań, utrzymanie jednostek i wynagrodzenia pracowników dotację celową.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!