Oznacza to, iż w stosunku do sierpnia 2007r. pszenica była o 15,5 proc. tańsza. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku żyta, którego cena spadła o 14,8 proc. do 479,5 PLN/t (spadek o 15,0 prpc. w skali roku). Ceny jęczmienia utrzymywały się na poziomie o 1,2 proc. wyższym, aniżeli w sierpniu 2007r., jednakże w skali miesiąca spadły o 0,6 proc. Obniżenie się cen zbóż w sierpniu wynikało z tendencji światowych będących głównie rezultatem wysokiej podaży ziarna na świecie. Również korekta notowań na giełdach światowych, wynikająca z malejącego kapitału spekulacyjnego obracającego surowcami rolnymi, przyczyniła się do umocnienia trendu spadkowego. Stosunkowo ograniczone spadki cen jęczmienia wynikają z faktu, iż uprawia się głównie odmiany jare, które w bieżącym sezonie ucierpiały najbardziej w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. Jednakże według wrześniowych prognoz Strategie Grains w Unii Europejskiej w bieżącym roku zebrano 64,3 mln t jęczmienia, czyli o 12 proc. więcej aniżeli w sezonie ubiegłym. Należy oczekiwać, iż dane za wrzesień będą wskazywać na dalsze spadki cen zbóż w kraju.

 

Ceny kukurydzy w sierpniu utrzymywały się na poziomie 705,9 PLN/t, czyli nieznacznie wyższym, aniżeli w sierpniu 2007r. Oczekuje się, iż po jesiennych żniwach kukurydzy na ziarno jej ceny znacznie spadną. Według wstępnych szacunków GUS z lipca zbiory kukurydzy powinny pozostać w Polsce na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym. W całej Unii Europejskiej (wg. Strategie Grains) produkcja kukurydzy w stosunku do sezonu ubiegłego wzrośnie o 25 proc. (do 60,1 mln t), co oczekuje się, iż wywrze silną presję na spadek jej ceny.

 

W sierpniu kontynuowana była także spadkowa tendencja cen skupu mleka, które ukształtowały się na poziomie 94,83 PLN/hl, tj. niższym o prawie 3 proc. w relacji miesięcznej, oraz o ponad 10 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, co wynika z dynamicznego wzrostu cen w miesiącach letnich 2007r. w związku z poprawą koniunktury na światowym rynku mleka.

 

Silne tanienie surowca oraz szybko rosnące koszty pasz, przede wszystkim pochodzących z gospodarstwa (według naszych ocen wzrosły one o ponad 40 proc. w relacji rocznej) przyczyniają się do istotnego pogorszenia opłacalności produkcji mleka w Polsce, co mimo wzrostu krajowej kwoty mleka może prowadzić do obniżenia poziomu skupu mleka.


Natomiast na rynku żywca wieprzowego w sierpniu obserwowano kontynuację wzrostu cen, który został zapoczątkowany w marcu br. Za kilogram w skupie płacono przeciętnie 4,51 PLN/kg w porównaniu z 4,46 PLN/kg miesiąc wcześniej. Jest to najwyższa cena notowana od prawie czterech lat i jednocześnie o 11 proc. wyższa niż przed rokiem. W ostatnim miesiącu drożało również bydło rzeźne (bez cieląt) z 4,03 PLN/kg do 4,10 PLN/kg. Ten poziom ceny jest jednak jedynie o 2 proc. wyższy niż w lipcu 2007r. Ceny skupu drobiu były w minionym miesiącu stabilne i nieznacznie niższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Stosunkowo wysoki poziom cen trzody chlewnej wynika z malejącej podaży zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę bardzo głęboki spadek pogłowia zanotowany w połowie roku, sytuacja rynkowa powinna pozostać korzystna dla producentów. Oceniamy, że cena trzody chlewnej we wrześniu może się mieścić w przedziale 4,60-4,70 PLN/kg.

źródło: BGŻ

 

Podobał się artykuł? Podziel się!