Spotkanie odbyło się w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnym za program wsparcia dla sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2007-2013. Dyrektor Michał Marciniak potwierdził, że do końca 2010 r. powinny być dokonane ostatnie ustalenia z Komisją Europejską co do warunków, na jakich wsparcie może być udzielane. Wicedyrektor Mieczysław Paradowski poinformował, że pomysł na wprowadzenie wsparcia pojawił się w kontekście ostatniego kryzysu sektora mleczarskiego, ale ostatecznie w programie konsolidacyjnym mogą brać udział następujące sektory branży rolno-spożywczej: mięsna, mleczarska, owocowo-warzywna i zbożowa.

Marek Zdanowski, prezes Polskiego Klastra Mięsnego podkreślił, że włączenie do projektu sektora mleczarskiego, a może i owocowo-warzywnego będzie korzystne dla wszystkich uczestników projektu, bo centra dystrybucyjne konsolidujących się podmiotów powinno dysponować szerokim i atrakcyjnym wachlarzem oferty asortymentowej.

Z kolei Edward Bajko, Prezes spółdzielni mleczarskiej Spomlek, wyraził pewną obawę, czy faktycznie mleczarnie, które wstępnie deklarują chęć włączenia się do projektu Polskiego Klastra Mięsnego, na pewno do niego wejdą, bo doświadczenia z podobnej inicjatywy z przeszłości nie były najlepsze. Jednocześnie jednak Prezes Spomleku pozytywnie postrzega całą inicjatywę i wiąże z nią nadzieje na poprawę konkurencyjności branży.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich potwierdził, że w styczniu 2011 r. będzie możliwe zorganizowane kolejnego spotkania roboczego w celu dalszych prac nad szczegółowym przygotowaniem instrumentu, tak aby odpowiadał on oczekiwaniom wspieranych branż. Podobał się artykuł? Podziel się!