Produkcja wina w Polsce nie jest niczym nowym. Początki zainteresowania winiarstwem w naszym kraju związane są z przybyciem do Polski benedyktynów i cystersów. Rozwój winiarstwa miał miejsce w XIV w. Wtedy najwięcej winnic znajdowało się na Śląsku, w Zielonej Górze, Poznaniu, Toruniu, Płocku, Sandomierzu, Lublinie i Krakowie. Regres w polskim winiarstwie rozpoczęty w XVI w. zakończył się spustoszeniem winnic w wyniku wojen w XVII w. Reaktywacja winiarstwa w Polsce po 1989 r. napotyka na liczne przeszkody, do najważniejszych należą wysokie koszty założenia winnicy i zorganizowania produkcji wina oraz problemy ze zbytem wyprodukowanego wina.

ROŚNIE ZAINTERESOWANIE UPRAWĄ WINOROŚLI I WINIARSTWEM

Według Romana Myśliwca ze Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia, w ostatnich kilkunastu latach obserwuje się w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania uprawą winorośli i winiarstwem. Przyczyniły się do tego:

stopniowe ocieplanie klimatu Polski, sprzyjające uprawie winorośli,

pojawienie się w uprawie nowych odmian winorośli bardziej przystosowanych do polskiego klimatu,

przyjmowanie zachodnioeuropejskich wzorców konsumpcji alkoholu (np. spożywanie wina do posiłków),

wzrost świadomości konsumentów o dietetycznych i zdrowotnych właściwościach wina,

poprawa stanu wiedzy sadowników na temat uprawy winorośli i winiarstwa dzięki doświadczeniom zdobywanym podczas prac w europejskich winnicach oraz coraz liczniej wydawanej w Polsce literaturze fachowej,

poszukiwanie przez sadowników nowych, alternatywnych możliwości zarobkowania.

Wieloletnie próby wskazują na to, że także w chłodniejszych rejonach Europy możliwe jest wyprodukowanie wina dobrej jakości, za które można uzyskać korzystną cenę. Szansą dla polskich winiarzy są najnowsze odmiany winiarskie, zwłaszcza tzw. mieszańce złożone. Wyróżniają się one wyższą od odmian winorośli właściwej wytrzymałością na mróz i większą odpornością na choroby oraz wyższą plennością. Doskonale nadają się do upraw integrowanych, a także ekologicznych (organicznych). Opłacalność uprawy odmian przetwórczych można znacznie zwiększyć, przerabiając owoce i sprzedając wino we własnym gospodarstwie lub w lokalnej gastronomii. Oferowanie wina z własnej winnicy może stać się również nie lada atrakcją gospodarstw agroturystycznych.

Dostosowanie się w Polsce do wymogów organicznej uprawy winorośli jest nie tylko realne, ale nawet łatwiejsze niż w krajach typowo winiarskich, w których uprawiane są prawie wyłącznie odmiany winorośli europejskiej wrażliwe na choroby.