Według Padraiga Wolshea, przewodniczącego Komitetu Copa ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne jest stworzenie skutecznych narzędzi zarządzania unijnym rynkiem. Należy również opracować nowe środki zapewniające konsumentom stabilność cen, a producentom pomoc w przetrwaniu kryzysów. Wolshe chciałby też, aby refundacje dla unijnych producentów rolnych zostały utrzymane jako narzędzie unijnej polityki tak długo, jak konkurenci będą stosowali wsparcie dla własnego eksportu. Konieczne jest też zapewnienie spółdzielniom i grupom producentów ekonomicznie silnej pozycji w łańcuchu żywnościowym.

- Komitety Copa – Cogeca chcą umocnić role i pozycję spółdzielni w łańcuchu żywnościowym i w związku z tym będą nadal aktywnie uczestniczyły w pracach Grupy Wysokiego Szczebla, która zajmuje się problemem opóźnień w płatnościach, nadużyć rynkowych , nieuczciwych praktyk handlowych i zachwiania konkurencji w łańcuchu. Pozwoli to na lepsze funkcjonowanie łańcucha żywności i na uczciwszą konkurencję, co z kolei zapewni rolnikom i spółdzielniom większy udział w wartości dodanej oraz godne i stabilne dochody. Wzywam Komisarza ds. Rolnictwa Ciolosa oraz Komisarza ds. Polityki Konkurencji do analizy unijnych zasad konkurencji w celu ulepszenia działania łańcucha żywnościowego – mówi Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!