Osiem rynków hurtowych, w których Skarb Państwa ma udziały, czeka na prywatyzację. Mimo kolejnych, nieudanych prób sprzedaży akcji Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie składa broni.

W ostatnich tygodniach miała miejsce kolejna, nieudana próba sprzedaży akcji rynku hurtowego. MSP wystawiło do sprzedaży zakupu pakietu 1 784 akcji stanowiących 28,91 proc. kapitału zakładowego Beskidzkiego Hurtu Towarowego z siedzibą w Bielsku - Białej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony.

Do prywatyzacji skierowane są ponadto rynki rolne w: Broniszach pod Warszawą, Wrocławiu, Radomiu, Elblągu, Legnicy, Zielonej Górze i Lublinie (Elizówka). Do tej pory MSP udało się sprzedać tylko część akcji w czterech rynkach.

- Należy się zastanowić, czy Skarb Państwa wyprzedając akcje rynków hurtowych robi dobrze? Czy sprzedaż dla łatania dziury budżetowej jest korzystna - zauważa Grzegorz Hempowicz, prezes Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe.

Zgodnie z "Koncepcją prywatyzacji spółek rolno - spożywczych" do preferencyjnego nabycia akcji hurtowych rynków rolnych uprawnieni są producenci rolni: gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne współpracujące w ostatnich dwóch latach z rynkiem oraz pracownicy spółek, w dalszej kolejności związki producentów rolnych. Ministerstwo przyjęło 10 - letni okres zakazujący zbywania akcji poza grupę uprawnionych.

- Na całym świecie udziałowcami rynków hurtowych są samorządy, rządy, miasta. U nas Skarb Państwa przejął udziały w rynkach hurtowych od Agencji Rynku Rolnego i być może tam powinny one wrócić - proponuje Grzegorz Hempowicz.

Producenci rolni często ponosili koszty wyposażenia rynków rolnych w infrastrukturę. Ale nie zawsze są oni zainteresowani zakupem akcji rynków od Skarbu Państwa. Zdaniem ekspertów, wycena akcji jest często za wysoka, zwłaszcza że Skarb Państwa nie uczestniczył w inwestycjach. W dodatku gdy są sprzedawane pakiety mniejszościowe rolnicy nie mają wpływu na podejmowanie decyzji w spółkach.

- Każdy rynek ma inną sytuację i jeden model w stosunku do wszystkich podmiotów nie zawsze się sprawdza - podkreśla Grzegorz Hempowicz.

Już drugi raz MSP podchodzi do sprzedaży Warszawskiego Rolno - Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, największego tego typu rynku w Polsce. Bronisze są atrakcyjną spółką. W 2012 r. przy przychodach przewyższających 43 mln zł spółka miała ponad 13 mln zł zysku.