- Przemysł spożywczy może się na to nie zgodzić, ale oligarchia nie może wieść prymu, bo ona skupia się w wielkich sieciach handlowych - powiedział Staffan Nilsson podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Nilsson przewodzi Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno - Społecznemu. Komitet jest stałym ciałem doradczym Komisji Europejskiej, która musi się liczyć z jego opiniami i uwagami.

Wg. Nilssona trzeba walczyć z wielkimi sieciami. Europa potrzebuje równowagi pomiędzy producentami rolnymi a przetwórcami spożywczymi. Wg. przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego, ta równowaga jest obecnie zachwiana.

Podczas spotkania przedstawicieli przemysłu spożywczego, organizacji branżowych i wiceministra rolnictwa Andrzeja Butry, próbowano odpowiedź na pytanie, czy reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE, będzie naprawdę dawała możliwość poprawy konkurencyjności europejskim producentom rolnym i przetwórcom. Rozmawianoo relacjach między nimi.

- Polityka rolna musi ukierunkować się po roku 2013 na innowacyjność - powiedział Staffan Nilsson. -- Komitet, który reprezentuję wzywa Komisję Europejską, żeby dopłaty bezpośrednie były częściowo uzależnione od innowacyjności - dodał.

Nilsson uważa, że Komisja Europejska powinna znaleźć właściwe środki pieniężne w budżecie UE, do produkcji pasz białkowych.

W Europie trwa dyskusja nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej. Decyzje polityczne, co do jej kształtu mają zapadać w połowie przyszłego roku. Drogę, jaką ma pójść Komisja Europejska przy ustalaniu zasad WPR wskazał Parlament Europejski. Eurodeputowani oczekują większego „zazielenienia" polityki rolnej, co oznacza zwiększenie palety wymogów środowiskowych dla producentów rolnych. Większych obowiązków wynikających z zasad cross-compliance oczekują mieszkańcy Europy.

- W kontekście reformy WPR nie można mówić o zwycięzcach i przegranych - zauważył Staffan Nilsson. Nowa Wspólna Polityka Rolna musi zrównoważyć rynki oraz podnieść bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział Nilsson. W jego opinii, ceny produktów rolnych mają odzwierciedlać faktyczną sytuację na rynkach rolnych Unii Europejskiej.

- Od nowej WPR oczekujemy wprowadzenia stabilizacji na rynkach rolnych i zmniejszenia wahań cen - oświadczył w Katowicach Nilsson.

Staffan Nilsson był jednym z uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Farmer patronuje temu wydarzeniu. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA, wydawca dwutygodnika Farmer oraz portalu farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!