Wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego klienta podmioty działające na rynku spożywczym wykazują coraz większą potrzebę zademonstrowania, iż w pełni kontrolują wszelkie zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo produkowanej żywności.

Aby umożliwić firmom związanym z przemysłem spożywczym spełnienie tych oczekiwań International Standard Organization (ISO) opracowała normę łączącą zasady systemu HACCP z wymaganiami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) wspartą dodatkowo o założenia systemu zarządzania jakością.

Wymagania zawarte w normie ISO 22000 mogą znaleźć zastosowanie dla wszelkiego rodzaju organizacji uczestniczących w całym łańcuchu żywnościowym, obejmującym produkcję pierwotną, producentów i przetwórców żywności, przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i przechowywaniem produktów spożywczych, poddostawców, sprzedawców detalicznych oraz instytucje zaangażowane w obrót artykułami spożywczymi. Dodatkowo, pośrednio dotyczą one także takich organizacji jak: producenci przypraw i dodatków do żywności, producenci wyposażenia i urządzeń dla przemysłu spożywczego, wytwórcy materiałów opakowaniowych oraz środków myjąco-dezynfekcyjnych.

Bezpieczeństwo żywności jest związane z obecnością zagrożeń przede wszystkim mikrobiologicznych, a także chemicznych lub fizycznych, które mogą wpływać negatywnie na produkt, na różnych etapach jego pozyskiwania i  przetwarzania. Istotny jest także poziom ryzyka dla zdrowia konsumenta jakie niosą ze sobą poszczególne zagrożenia. Uwzględniając fakt, że zagrożenia mogą zostać wprowadzone na każdym etapie łańcucha żywnościowego, niezbędna jest odpowiednia kontrola każdego ogniwa dostarczającego żywność. Bezpieczeństwo żywności i zapewnienie zdrowia konsumenta musi stać się wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego.

Norma ISO 22000 wyszczególnia wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i opiera się na kilku  kluczowych elementach takich jak: skuteczny system zarządzania,  kontrola procesu, wdrożenie i przestrzeganie zasad HACCP, efektywne stosowanie programu warunków wstępnych (GMP/GHP), identyfikowalność wyrobu i surowca. Wymagania te muszą zostać spełnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu aż po ostatecznego konsumenta.