W kampanii cukrowniczej 2005/2006 będzie obowiązywał dotychczasowy system regulacji rynku cukru. Dotyczy to zarówno limitów produkcyjnych, jak i cen urzędowych, na których podstawie ustalane są ceny skupu buraków.

W najbliższej kampanii, podobnie jak w poprzedniej, kwota A produkcji cukru wyniesie 1,58 mln ton, a kwota B – 91,9 tys. ton. Powierzchnia zasiewów buraków jest w tym roku o 20 tys. hektarów mniejsza niż rok wcześniej i wynosi 270 tys. hektarów. Jeżeli plony będą zbliżone do średnich z trzech ostatnich lat (43 t z hektara), zbiory buraków cukrowych mogą wynieść 11,6 mln ton. Przy przeciętnej zawartości cukru w burakach produkcja cukru wyniosłaby wówczas 1,8 mln ton. Taka produkcja przewyższy o 8 proc. ustalone na ten sezon kwoty A i B. Popyt na cukier na rynku krajowym jest stały i wynosi około 1,63 mln ton, z tego 860 tys. ton przerobi przemysł spożywczy. Nadwyżkę, czyli cukier w kwocie C, trzeba będzie sprzedać za granicę po cenach światowych, bez dopłat. A ceny te na początku tego roku wynosiły 250-260 dolarów za tonę. Przewiduje się, że ceny cukru białego będą w tym sezonie ustabilizowane, z możliwą tendencją do niewielkiego wzrostu.

Od roku 2004 polscy rolnicy mają takie same minimalne ceny skupu buraków, jak rolnicy w całej UE, czyli 46,72 euro za tonę buraków kupowanych w ramach kwoty A i 32,42 euro za tonę buraków w ramach kwoty B. Ostateczną cenę buraków kupowanych w ramach kwoty B określa się jednak dopiero po ustaleniu opłat niezbędnych do sfinansowania dopłat do eksportu cukru i dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym. Tak ustalona cena buraków z kwoty B wyniosła w ubiegłym roku 28,84 euro za tonę. Powyższe ceny dotyczą buraków o zawartości 16 proc. cukru. W ubiegłym roku buraki zawierały natomiast znacznie więcej, bo 17,7 proc. cukru, w związku z czym cena minimalna buraków w ramach kwoty A wyniosła 53,74 euro, a w ramach kwoty B – 33,17 euro za tonę. 

Średnia cena skupu buraków cukrowych w ramach kwoty A, B i C wyniosła w ubiegłym roku 187 zł za tonę i była o połowę wyższa od ceny z roku 2003. Oznacza to bardzo dużą poprawę opłacalności uprawy buraków cukrowych.