Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS na wniosek producentów przeprowadził kontrolę w zakładach produkujących rogala świętomarcińskiego, w wyniku, czego wydał 90 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji ze specyfikacją (wg stanu na 19.10.2009 r.).

Wypiekanie rogala świętomarcińskiego ma już 150-letnią tradycję. Może on być produkowany na terenie 26 powiatów województwa wielkopolskiego (chodzieski, czarnkowski, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, obornicki, ostrowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński).

Nazwa rogal świętomarciński została zarejestrowana w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1070/2008 z dnia 30 października 2008 r. Zarejestrowaną nazwą mogą się posługiwać jedynie producenci, którzy przestrzegają wymogów specyfikacji, wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją i pomyślnie ją przeszli oraz posiadają ważne świadectwo jakości.

Dzięki takiej kontroli konsumenci uzyskują pewność, że jest to wyjątkowy produkt wysokiej jakości wyprodukowany na terenie Wielkopolski, odróżniający się od innych podobnych produktów. Kontrola zgodności procesu produkcji ze specyfikacją dokonywana jest na wniosek producenta. Podczas tej kontroli sprawdzane jest czy produkt wytwarzany jest stosownie do wymagań specyfikacji, na podstawie, której Komisja Europejska zarejestrowała nazwę „rogal świętomarciński” jako chronione oznaczenie geograficzne. Producenci zobowiązani są do prowadzenia szczegółowej dokumentacji produkcyjnej, która pozwala na odtworzenie całego cyklu produkcyjnego.

Źródło: IJHARS

Podobał się artykuł? Podziel się!