PRZEGLĄD PRASY: Polska w Unii Europejskiej, jest szóstym producentem żywności i poważnym eksporterem artykułów rolno-spożywczych.

Duży wpływ na inwestycje w przetwórstwie spożywczym miały preferencyjne kredyty, o oprocentowaniu obniżonym przez dopłaty z ARiMR, udzielane zakładom modernizującym swe linie produkcyjne i wprowadzającym nowe technologie. W latach 2002-2007 banki współpracujące z Agencją udzieliły inwestorom z przetwórstwa spożywczego 1.445 nisko oprocentowanych kredytów na kwotę przekraczającą 1,33 mld zł.

Mleczarnie otrzymały 113 takich kredytów w łącznej wysokości ponad 150 mln zł, przemysł mięsny - 619 łącznię na kwotę przekraczającą 750 mln zł. Przetwórniom ziemniaka banki udzieliły w omawianym czasie 5 kredytów preferencyjnych i była to w sumie kwota przekraczająca 22 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę okres przedakcesyjny i pierwsze lata członkostwa w UE, to w latach 1994-2007 banki udzieliły przetwórstwu spożywczemu ponad 6.700 kredytów inwestycyjnych preferencyjnie oprocentowanych, a łączna kwota tych kredytów przekroczyła 3,47 mld zł.

Wsparcie udzielone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwoliło inwestorom przemysłu spożywczego szybciej dostosować zakłady do wymogów unii i poprawić konkurencyjność na unijnym rynku. Są one bardziej efektywne i lepiej służą całemu rolnictwu.

Źródło: Głos Szczeciński

Podobał się artykuł? Podziel się!