Rolnicy mają powszechny samorząd, przez nikogo nie kwestionowany, a rządowi zależy, aby w Izbach Rolniczych mieć solidnego partnera” – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak i dodał, że chce, by jak najwięcej praktycznych kompetencji przesunąć z administracji do samorządu. Zaznaczył przy tym, że wynikające z tego uzasadnione korzyści powinni odczuć przede wszystkim rolnicy. Gość dzisiejszego spotkania podkreślił również konieczność zwiększenia roli samorządu rolniczego i znalezienia źródeł jego finansowania także poza budżetem.

Według wicepremiera Waldemara Pawlaka są możliwości rozszerzenia współpracy samorządu z osobami prowadzącymi własną działalność, np. w zakresie doradztwa. W tym kontekście mogłaby być wykorzystana nowoczesna technika i praca w sieci.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki również opowiedział się za decentralizacją władzy. Według szefa resortu powinno to następować tak, żeby stworzyć lepsze warunki dla rolników, a nie jednostek, które przejdą do samorządów.

Minister Marek Sawicki zaapelował do Izb Rolniczych o przygotowanie dobrej oferty dla rolników. Podkreślił, że Izby powinny być współodpowiedzialne za wszystko co się dzieje w rolnictwie. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Powiedział, że będziemy dążyć do wyrównania poziomu finansowania, a ewentualna reforma może nastąpić dopiero później. Minister dodał także, że naszą specjalnością w dyskusji o Wspólnej Polityce Rolnej powinna być wycena i rekompensata za produkcję przyjazną dla środowiska, gdyż obciążenia wynikające z takiej produkcji muszą ponosić nie tylko rolnicy.

Szef resortu odniósł się też do kwestii dotyczącej KRUS. Podkreślił, że instytucja ta działa dobrze, a zmian wymaga system. Minister Marek Sawicki uważa, że należy wypracować dobrą ofertę ubezpieczeniową dla rolnika i że nadszedł już czas rozpoczęcia dyskusji o dochodowości w rolnictwie. Zaznaczył przy tym, że nie ma zgody na podnoszenie obciążeń tam, gdzie nie ma dochodu.

Minister Marek Sawicki opowiedział się również za zwiększeniem roli samorządu rolniczego. Powinno to następować poprzez reprezentowanie naszych organizacji na forum COPA i COGECA, uczestnictwo w decyzjach dotyczących wykorzystania Zasobu ANR, udział w procesie odrolnienia ziemi.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!