Najwięcej nieprawidłowości, pośród 27 skontrolowanych grup towarowych, wykazano w takich artykułach jak:
- wyroby piekarskie – 33,9 proc. skontrolowanych próbek,
- tłuszcze zwierzęce – 31,3 proc.,
- owoce i warzywa mrożone – 29,1 proc.,
- owoce i warzywa suszone – 25 proc.,
- zioła i przyprawy – 25 proc.,
- cukier i wyroby cukrowe – 25 proc.,
- ryby i jego przetwory – 24,7 proc.

Wydano 374 zaleceń pokontrolnych, obligujących przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie oraz skierowano do innych instytucji i organów ścigania 17 wniosków o wszczęcie postępowania z urzędu. Nałożono grzywnę na 253 osoby fizyczne winnych wystąpienia nieprawidłowości na ogólną kwotę 49 100 zł.

W 2009 r. wydano 141 świadectw jakości dziewięciu produktów tradycyjnych (rogal świętomarciński, pierekaczewnik, oscypek, bryndza podhalańska, wielkopolski ser smażony, andruty kaliskie, olej rydzowy, miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, miód pitny trójniak) objętych ochroną unijną. Świadectwa te potwierdzają, że produkty zostały wytworzone zgodnie z zasadami określonymi w ich specyfikacji, która była podstawą do rejestracji nazwy przez Komisję Europejską.

Przeprowadzono także 17 kontroli w siedzibach jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym oraz czynności sprawdzające w 71 przetwórniach ekologicznych i u 168 rolników ekologicznych.

Źródło: IJHARS/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!