Musimy jasno sprecyzować co rozumiemy pod terminem  „badania zootechniczne”.

Zadanie to wynika przede wszystkim z zamieszania wywołanego zmianą nazw naszych wydziałów uniwersyteckich i usunięcia z nich określenia „zootechniczne”.

Moim zdaniem powinniśmy zgodnie z tradycją zgodzić się, że  termin „badania zootechniczne” oznacza /głównie/ badania prowadzone w zakresie szeroko pojętej produkcji zwierzęcej, która jest częścią gospodarki rolnej i jest związana z rozwojem terenów wiejskich.

Nasze programy badawcze leżą zatem w sferze badań stosowanych /applied research/ i winny służyć głównie rozwojowi tej gałęzi gospodarki narodowej tj. produkcji zwierzęcej.

Zaczynam od tej definicji w związku z zamieszaniem jakie powstało wokół nazewnictwa kierunków studiów i specjalizacji na wydziałach dawniej zwanych zootechnicznymi, które stanowią znaczną część naszego krajowego potencjału badawczego w dziedzinie produkcji zwierzęcej.

Nie zamierzam bowiem ukrywać, że dotychczasową ucieczkę naszych wszystkich wydziałów uniwersyteckich od nazwy „zootechniczne”  uważam za źle służącą interesom krajowej produkcji zwierzęcej jak i polskiemu rolnictwu.

Podobnie należy oceniać zmiany nazw naszych dawnych uczelni rolniczych gdzie wyeliminowano określenie „rolnicze” /chlubnymi wyjątkami są tu SGGW oraz uczelnia krakowska/. Do tej grupy negatywnych zjawisk należy zaliczyć też moim zdaniem ostatnią decyzję Polskiej Akademii Nauk o likwidacji jej wydziału V-go /nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne/ i włączenia jego zadań do wydziału nauk biologicznych.

Łatwo sobie wyobrazić co te decyzje mogą oznaczać dla młodych ludzi gdy rozważają oni wybór zawodu, kierunku studiów, dziedzinę kariery naukowej, czy przedmioty badań jakie zamierzają  podjąć.

Można zatem tylko się dziwić, że przeciwko tym decyzjom nie zaprotestowały dotąd ani organizacje rolnicze, ani odpowiedzialne za rolnictwo władze państwowe.

Nie było też otwartej dyskusji na ten temat w związanym z rolnictwem środowisku naukowym.

Sądzę, że przed analizą  aktualnie stojących przed nami wyzwań w zakresie krajowych badań zootechnicznych, warto nawiązać do przeszłości i zadać pytanie jaki był wpływ naszych dotychczasowych zootechnicznych programów badawczych na ogromny  postęp jaki ma miejsce ostatnio w krajowej produkcji zwierzęcej.