Są pieniądze na promocję mazowieckich, tradycyjnych i ekologicznych przysmaków. Po raz pierwszy Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs ofert, w ramach którego organizacje pozarządowe, które realizują działania dla Mazowsza i na jego terenie, mogą ubiegać się o wsparcie na promocję tych wyjątkowych produktów. Na pomoc mogą liczyć także gospodarstwa ekologiczne. Dzięki pomocy z urzędu marszałkowskiego będą tworzone systemy informacji na ich temat.

- Niestety ciągle jeszcze zbyt często nie doceniamy wagi dziedzictwa kulinarnego, którego znaczenie jest ogromne. Receptury produktów tradycyjnych opierają się bowiem na historii, tradycji, oraz specyfice regionu. Myśląc o Zakopanem – czujemy smak oscypka, myśląc o Podlasiu – wspaniałego kindziuka, myśląc o Mazowszu – smak miodu kurpiowskiego. Trzeba zatem pamiętać, że odwiedzający nasz region turyści odkrywają nie tylko zabytki i piękne krajobrazy, ale także smaki mazowieckiej kuchni. Promując i dbając o nasze kulinarne dziedzictwo, promujemy całe Mazowsze – podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

W ostatnich latach wśród konsumentów rośnie zainteresowanie produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Wyroby wytwarzane w oparciu o tradycyjne receptury, charakteryzujące się wyjątkowym i oryginalnym smakiem stają się modne. Coraz większe grono konsumentów, dbających o swoje zdrowie, szuka na rynku także produktów ekologicznych, które są wytwarzane z ekologicznych surowców i co ważne – bez wysokiego stopnia przetworzenia.

- Warto pamiętać, że w wielu mazowieckich wsiach i miastach wytwarza się zapomniane produkty żywnościowe w oparciu o stare receptury pradziadów. Cieszy fakt, że ta wykwintna i oryginalna żywność, cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie Lista Produktów Tradycyjnych wzbogaci się o kolejne pozycje – dodaje Piotr Szprendałowicz, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Obecnie na liście produktów tradycyjnych figuruje 8 pozycji z Mazowsza. Są to: miód kurpiowski, miodowe piwo mazowieckie, baba z chleba żytniego, polędwiczki wędzone podsuszane, pasztet z Sobień Jezior, kiełbasa ojcowa z Sobień Jezior, Kiełbasa Nadbużańska jałowcowa sucha oraz pańska skórka.

Mazowsze charakteryzuje się przede wszystkim bioróżnorodnością i naturalnym krajobrazem, co procentuje w przypadku produktów tradycyjnych i ekologicznych. Niski poziom chemizacji rolnictwa i stosunkowo mało intensywna hodowla powodują, iż tradycyjne mazowieckie produkty są zdrowe i wyjątkowo smaczne. Przyjazny środowisku sposób ich wytwarzania gwarantuje, iż są one bezpieczne dla konsumentów.

Aby wykorzystać ten wyjątkowy potencjał, samorząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert, który pozwoli na promocję tradycyjnych i ekologicznych produktów z Mazowsza.

Do 31 marca br. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie projektów w ramach działań w dwóch zakresach – informacyjno-szkoleniowym na rzecz rolnictwa i żywności oraz wzrostu sprzedaży i rozpoznawalności produktów rolnych i żywnościowych wraz z promocją, reklamą rolnictwa i artykułów rolno-spożywczych.

W ramach pierwszego działania organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie m.in.:
• organizacji lub uczestnictwa w szkoleniach, festiwalach, targach oraz konferencjach promujących produkty ekologiczne na Mazowszu (140 tys. zł)
• organizacji imprez oraz wydarzeń zwiększających popularność produktów ekologicznych na terenie województwa mazowieckiego (100 tys. zł)
• wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat mazowieckich produktów ekologicznych (50 tys. zł).
• tworzenia systemów informacji na temat mazowieckich gospodarstw ekologicznych (30 tys. zł)

Na ten cel w budżecie województwa mazowieckiego przeznaczono łącznie 320 tys. zł.

W ramach drugiego działania organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza oprócz środków na szkolenia, festiwale i konferencje promujące produkty tradycyjne i regionalne będą mogły ubiegać się także o dofinansowanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów, dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych podtrzymujących tradycje narodowe na Mazowszu.