Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Dagmara Turek-Samól, szkolenia zostały zorganizowane w trzech turach i trwały od połowy kwietnia do końca maja.

Podczas warsztatów uczestnicy spotkań zapoznali się z m.in. z prawnymi zasadami tworzenia organizacji pozarządowych, przygotowaniem kluczowych dokumentów niezbędnych do jego rejestracji, zasadami zarządzania projektami, w tym tworzenia harmonogramu i budżetu projektów, rozpoznawaniem i definiowaniem potrzeb.

- Dodatkowo zapoznali się ze szczegółami związanymi z konstrukcją budżetu, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, przygotowaniem dokumentacji księgowej oraz opisem dokumentów księgowych - mówiła rzeczniczka.

Kolejny cykl szkoleniowy zorganizowany zostanie jesienią 2012 r.

Celem programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi", w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty, jest rozwój obszarów wiejskich poprzez integrację i aktywizację mieszkańców. Odnosi się on nie tylko do sfery gospodarczej, ale zakłada także kultywowanie lokalnych tradycji.

Efektem programu ma być uruchomienie trwałego rozwoju społeczności wiejskich na obszarze wybranych sołectw i gmin oraz ich oddziaływania na bliższe i dalsze obszary wiejskie.

Podobał się artykuł? Podziel się!