Już 32 polskie produkty zostały zgłoszone do wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych. W piątek w resorcie rolnictwa podsumowano prawie dwuletnią kampanię promocyjną "Oryginalność pod ochroną".

Kampania prowadzona była od października 2005 r. do czerwca 2007 r. Zorganizowały ją Ministerstwo Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego, a jej koszty w 50 proc. pokryła Unia Europejska. Jej celem było dostarczenie producentom regionalnej i tradycyjnej żywności, informacji na temat możliwości ochrony i wyróżniania nazw wyjątkowej żywności na obszarze całej Unii Europejskiej.

Jak poinformował odpowiadający za kampanię wicedyrektor biura ministra Dariusz Goszczyński, w momencie uruchomienia całego przedsięwzięcia do systemu oznaczeń zgłoszonych było 9 produktów, a w dniu zakończenia już 32.

Zdaniem organizatorów akcji, posługiwanie się specjalnym unijnym oznaczeniem pozwala mocniej zaakcentować obecność polskich produktów na rynku unijnym.

Jak powiedział cytowany w komunikacie resortu rolnictwa, wiceminister rolnictwa Henryk Kowalczyk, wiedza i informacja na temat wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych "jest szczególnie ważna w handlu artykułami spożywczymi, gdyż promocja naszych specjałów, wyrabianych według starych receptur, przyczynia się do lepszego poznania przez konsumentów polskiej żywności.

Organizatorzy kampanii podkreślili, że realizując taką akcję chcieli dotrzeć z informacjami na temat unijnego systemu ochrony produktów do odbiorców pośrednich, jak dystrybutorzy, hurtownicy, kupcy detaliczni czy restauratorzy, jak też do konsumentów.

System rejestracji nazw produktów regionalnych i tradycyjnych jest jedną z możliwości ochrony i promocji rodzimych specjałów. Certyfikaty Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności są oficjalnym potwierdzeniem wysokiej jakości i gwarancją pochodzenia produktów.

"Nadanie produktowi jednego z wymienionych certyfikatów wiąże się z objęciem nazwy produktu ochroną prawną. Produkty oznaczone jednym z trzech wymienionych certyfikatów od lat cieszą się również ogromnym uznaniem konsumentów w UE, mimo iż sprzedawane są one nawet po kilkakrotnie wyższych od standardowych cenach" - podał resort rolnictwa w komunikacie.

Jak wyjaśniło ministerstwo, umieszczony na etykiecie produktu symbol jednego z trzech certyfikatów gwarantuje wyjątkowy i specyficzny smak produktu, wynikający z historii, uwarunkowań regionalnych czy też unikalnej tradycji wytwarzania.

"Nadanie produktowi oznaczenia gwarantuje mu ochronę prawną przed próbą fałszowania bądź podszywania się pod zarejestrowaną nazwę (...) Jednak unijne oznaczenia nie są tożsame z ochroną patentową. (...) Ochronie podlega jego nazwa w połączeniu ze specyficzną recepturą, gwarantującą wyjątkowy smak" - informuje resort rolnictwa.

W ramach kampanii zrealizowano m.in. program informacyjno- szkoleniowy dla producentów i przedstawicieli jednostek samorządowych; we wszystkich województwach odbyły się seminaria, zostały też rozesłane materiały informacyjne.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!